กอ.รมน.ภาค 4 สน. ต้อนรับคณะสื่อมวลชน ผู้ประกอบการท่องเที่ยว จากประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซีย ในโอกาสเยือนพื้นที่ จชต. พร้อมรับฟังนโยบายและวิสัยทัศน์การแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงในพื้นที่

กอ.รมน.ภาค 4 สน. ต้อนรับคณะสื่อมวลชน ผู้ประกอบการท่องเที่ยว จากประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซี…

Read More

สื่อมวลชนและผู้ประกอบการท่องเที่ยวมาเลเซียและอินโดนีเซีย เยือน ศอ.บต. รับฟังการดำเนินการขับเคลื่อนด้านการพัฒนาในพื้นที่ จชต. พร้อมเปิดมุมมองด้านการท่องเที่ยวชายแดนใต้ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น

สื่อมวลชนและผู้ประกอบการท่องเที่ยวมาเลเซียและอินโดนีเซีย เยือน ศอ.บต. รับฟังการดำเนินการขั…

Read More

บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) มอบเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ BeneHeart R3 Electrocardiograph จำนวน 1 เครื่อง ให้กับ รพ.เฉลิมพระเกียรติฯ

บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) มอบเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ BeneHeart R3 Electrocardio…

Read More

โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี จัดงาน SHE Day 2566 ย้ำความปลอดภัย อาชีวอนามัยและการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี จัดงาน SHE Day 2566 ย้ำความปลอดภัย อาชีวอนามัยและการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่าง…

Read More

โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี จับมือหน่วยงานท้องถิ่นและภาคีเครือข่าย ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำกว่า 1.3 ล้านตัว เสริมสร้างระบบนิเวศน์ทะเลระยองอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 21

โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี จับมือหน่วยงานท้องถิ่นและภาคีเครือข่าย ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำกว่า 1.3 ล้านต…

Read More

เช็คบัญชีด่วน! “ภูมิธรรม” กดปุ่มโอน ไร่ละ 1,000 บาท สูงสุด 20,000 บาทต่อราย เริ่มวันนี้ถึง 2 ธ.ค.66 ให้ชาวนา 4.68 ล้านครัวเรือนทั่วประเทศ

ชาวนาทั่วประเทศขอบคุณ!“รัฐบาล” กดปุ่มจ่าย ไร่ละ 1,000 บาท เริ่มวันนี้ถึง 2 ธ.ค.66 ช่วยเกษต…

Read More

พวงเพ็ชร รุดหารือ ”ทูตจีน“ หลังมีกระแสภาพยนต์จีนนำเสนอมุมมองไทยคลาดเคลื่อน ฑูตจีนเร่งใช้สื่อในจีน ให้ความมั่นใจท่องเที่ยวไทยยังปลอดภัย ชวนเที่ยวตรุษจีนนี้ ทั่วไทย

พวงเพ็ชร รุดหารือ ”ทูตจีน“ หลังมีกระแสภาพยนต์จีนนำเสนอมุมมองไทยคลาดเคลื่อน ฑูตจีนเร่งใช้สื…

Read More

ฉะเชิงเทรา-น้อมรำลึกและเทิดพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ฉะเชิงเทราน้อมรำลึกและเทิดพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมห…

Read More

ประถมสงขลา 2 ขนกำลังใจถึง โรงเรียนที่ประสบภัยน้ำท่วม ฝากความห่วงใยให้ปลอดภัย

ประถมสงขลา 2 ขนกำลังใจถึง โรงเรียนที่ประสบภัยน้ำท่วม ฝากความห่วงใยให้ปลอดภัย นางกอบขวัญ แด…

Read More