ประถมสงขลา 2 ขนกำลังใจถึง โรงเรียนที่ประสบภัยน้ำท่วม ฝากความห่วงใยให้ปลอดภัย

ประถมสงขลา 2 ขนกำลังใจถึง โรงเรียนที่ประสบภัยน้ำท่วม ฝากความห่วงใยให้ปลอดภัย

นางกอบขวัญ แดงบำรุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 (ผอ.สพป.สงขลา เขต 2 ) เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดที่ได้รับผลกระทบจากประสบภัยน้ำท่วมขัง น้ำท่วมเส้นทางนักเรียนมาโรงเรียนไม่ได้ หลังมีฝนตกติดต่อกันหลายวัน ซึ่งได้ลงพื้นที่อาทิโรงเรียนวัดม่วงค่อม โรงเรียนบ้านชายคลอง โรงเรียนวัดโพธิธรรมาราม โรงเรียนบ้านห้วยลึก และโรงเรียนวัดบางทีง โดยลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียน สำรวจความเสียหายและให้กำลังใจแก่ผู้บริหาร ครู นักเรียนและผู้ปกครอง

เพื่อรับมือในการจัดการเรียนการสอนในสภาวะวิกฤต พร้อมเน้นย้ำผู้บริหาร/ครู ร่วมกันกำชับผู้ปกครองให้ดูแลนักเรียนในช่วงฤดูฝนให้มีความปลอดภัยเพื่อไม่ให้เกิดความสูญเสียจากเหตุการณ์นักเรียนจมน้ำ และกล่าวขอบคุณผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง รวมทั้งเครือข่ายชุมชนที่ร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่ในโรงเรียนเพื่อ พร้อมจัดการเรียนการสอนแก่นักเรียนตามปกติ
นอกจากนี้ มีผู้บริหารระดับ รอง ผอ.สพป.สงขลาเขต2 รวมถึง ศึกษานิเทศออกพื้นที่เข้าเยี่ยมให้กำลัง ครู ผู้บริหาร นักเรียน ผู้ปกครอง ในพื้นที่ที่รับผิดชอบเช่นกัน

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

Related posts