กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง ร่วมเป็นเจ้าภาพในประเพณีทอดกฐินสามัคคีวัดห้วยโป่ง จังหวัดระยอง ประจำปี 2566

กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง ร่วมเป็นเจ้าภาพในประเพณีทอดกฐินสามัคคีวัดห้วยโป่ง จังหวัดระยอง ประ…

Read More

ขอนแก่น-“สราวุธ”ผู้สมัครผู้แทนเกษตรกร กฟก.เบอร์ 3 ออกตัวแรง ย้ำ!ต้องผ่าตัดกองทุนฟื้นฟู

ขอนแก่น-“สราวุธ”ผู้สมัครผู้แทนเกษตรกร กฟก.เบอร์ 3 ออกตัวแรง ย้ำ!ต้องผ่าตัดกองท…

Read More

ฉะเชิงเทรา-ผู้ว่าฯฉะเชิงเทรา เปิดกิจกรรมการรณรงค์ให้บริการวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสเอชพีวี (HPV) ตามนโยบายเร่งรัด 100 วัน ของกระทรวงสาธารณสุข

ฉะเชิงเทรา-ผู้ว่าฯฉะเชิงเทรา เปิดกิจกรรมการรณรงค์ให้บริการวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสเอช…

Read More

เกจิเมืองเพชรนิ่งปรกอธิฐานจิตพิธีพุทธาภิเษกพระพุทธมหามงคลเภสัชเพื่อการศึกษา ณ วัดช้างแทงกระจาด

เกจิเมืองเพชรนิ่งปรกอธิฐานจิตพิธีพุทธาภิเษกพระพุทธมหามงคลเภสัชเพื่อการศึกษา ณ วัดช้างแทงกร…

Read More

นราธิวาส-กำนันตำบลสากอจัดโครงการหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village)เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา อำเภอสุไหงปาดี พัฒนาคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำ

นราธิวาส-กำนันตำบลสากอจัดโครงการหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village)เพื่อเฉลิมพระเกียรติพ…

Read More

(สระแก้ว) – จัดกิจกรรม Kick off โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทําความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ “คัดกรองมะเร็งในผู้ต้องขังทุกคน” จังหวัดสระแก้ว

(สระแก้ว) – จัดกิจกรรม Kick off โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทําความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษั…

Read More