โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี จัดงาน SHE Day 2566 ย้ำความปลอดภัย อาชีวอนามัยและการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี จัดงาน SHE Day 2566 ย้ำความปลอดภัย อาชีวอนามัยและการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

29 พฤศจิกายน 2566 – โรงไฟฟ้าบีแอลซีพีจัดงาน ‘วันความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม’ หรือ SHE Day ประจำปี 2566 กับ “สร้างนวัตกรรมด้านความปลอดภัย เพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” เพื่อเน้นย้ำความสำคัญของความปลอดภัยและสุขภาพในการทำงาน โดยมีผู้บริหาร พนักงานและผู้รับเหมาของโรงไฟฟ้าเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง

ในการนี้ โรงไฟฟ้าบีแอลซีพีได้ย้ำถึงนโยบายและมาตรการที่เข้มงวดในด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และการดูแลสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้ผลลัพธ์เป็นที่น่าพอใจ โดยมีสถิติอุบัติเหตุเป็นศูนย์อย่างต่อเนื่องและบรรลุสถิติชั่วโมงการทำงานสะสม 12 ล้านชั่วโมงโดยไม่เกิดอุบัติเหตุขั้นหยุดงาน นับตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2566

งาน SHE Day ในปีนี้ยังได้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด ‘ลดโลกร้อน’ หรือ Carbon Neutral Event โดยมีการคำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการจัดงานและมีการชดเชยคาร์บอนผ่านโครงการก๊าซชีวภาพจากฟาร์มสุกร ระยะที่ 3 ตำบลท่ามะนาว อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรีในประเทศมาชดเชยกับก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยจากกิจกรรม รวมประมาณทั้งสิ้น 1 tCO2e ซึ่งถือเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรม SHE Innovation Award 2023 เปิดโอกาสให้พนักงานและผู้รับเหมานำเสนอไอเดีย ด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม โดยมีการส่งไอเดียหรือความคิดใหม่ๆ จำนวนมาก แสดงให้เห็นถึงการให้ความรู้ และสร้างจิตสำนึกให้กับบุคลากรทั้งในและนอกองค์กรตระหนักถึงเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง

พร้อมกันนี้ ยังได้มีการจัดการสัมมนาในหัวข้อ Good Health for Life โดยได้รับกียรติจากวิทยากรด้านโภชนาการ อาจารย์จากภาควิชา โภชวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อาจารย์ ดร.จันจิรนทร์จิรา โพธิ์สัตย์ และ อาจารย์ ดร.วรรณชนก บุญชู ร่วมด้วย คุณกนกวรรณ เวธน์ภาคิน เภสัชกร ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลศิริราช และวิทยากรด้านการออกกำลังกาย มาให้ความรู้ภายในงานเพื่อรู้จักการดูแลสุขภาด้วยการรับประทานอาหารและการออกกำลังกาย มีบูธกิจกรรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนให้ความสนุกให้กับผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน ปิดท้ายกิจกรรมของวันด้วย กิจกรรมเดิน-วิ่งร่วมกันภายในงาน เพื่อการมีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน

การจัดงาน SHE Day ปีนี้ถือเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน ตามกรอบการดำเนินงาน ESG (Environment, Social, Governance: สิ่งแวดล้อม สังคม ธรรมาภิบาล) ของโรงไฟฟ้าบีแอลซีพีและตามเป้าหมายการดำเนินงานอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs: Sustainable Development Goals) ที่โรงไฟฟ้าบีแอลซีพียึดถือมาโดยตลอด

 

บีแอลซีพี มุ่งพัฒนาพลังงานที่มั่นคง เพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

 

Related posts