เชียงใหม่-ม.แม่โจ้ เตรียมจัด “งานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี : เกษตร /อาหาร /สุขภาพ ”พร้อมนับถอยหลังงานเกษตรยิ่งใหญ่แห่งปี

เชียงใหม่-ม.แม่โจ้ เตรียมจัด “งานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี : เกษตร /อาหาร /สุขภาพ ”พร้อมนับถอยหลัง…

Read More

ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบโล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ กิจกรรม ‘คนรุ่นใหม่ ขับเคลื่อนไทย ไร้สโตรค’

ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบโล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ กิจกรรม ‘คนรุ่นใหม่ ขั…

Read More

ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองมอบโล่เชิดชูเกียรติและเกียรติบัตร กิจกรรม 1 จังหวัด 1 เมนูเชิดชูอาหารถิ่น จังหวัดระยอง

ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองมอบโล่เชิดชูเกียรติและเกียรติบัตร กิจกรรม 1 จังหวัด 1 เมนูเชิดชูอา…

Read More

คณะนักศึกษา วปอ. 66 และคณะนักศึกษาสถาบันต่างๆ ศึกษาดูงานจังหวัดสระบุรีและชมการสาธิตการแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ ศูนย์การทหารม้าสระบุรี

คณะนักศึกษา วปอ. 66 และคณะนักศึกษาสถาบันต่างๆ ศึกษาดูงานจังหวัดสระบุรีและชมการสาธิตการแสดง…

Read More

สมาคมเพื่อนชุมชน ผนวก 2 โครงการใหญ่ แนะแนวทางเยาวชน “ออกแบบฝันตามที่ใช่ สู่รั้วมหาวิทยาลัยตามที่ชอบ”

สมาคมเพื่อนชุมชน ผนวก 2 โครงการใหญ่ แนะแนวทางเยาวชน “ออกแบบฝันตามที่ใช่ สู่รั้วมหาวิ…

Read More

GC จับมือ MHI ร่วมศึกษาการใช้ไฮโดรเจน แอมโมเนีย และเทคโนโลยี CCS เพื่อพัฒนาโรงงานปิโตรเคมีขนาดใหญ่ มุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero

GC จับมือ MHI ร่วมศึกษาการใช้ไฮโดรเจน แอมโมเนีย และเทคโนโลยี CCS เพื่อพัฒนาโรงงานปิโตรเคมี…

Read More

ทต.ทับมา เปิดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง มุ่งเน้นให้ประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566

ทต.ทับมา เปิดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง มุ่งเน้นให้ประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมสืบสานประเพณีลอยกร…

Read More

อบจ.ระยอง ไหลประทีปลงแม่น้ำระยอง เพื่อขอขมาพระแม่คงคา ในงานลอยกระทง ชมไฟ ไหลประทีป 1,000 ดวง

อบจ.ระยอง ไหลประทีปลงแม่น้ำระยอง เพื่อขอขมาพระแม่คงคา ในงานลอยกระทง ชมไฟ ไหลประทีป 1,000 ด…

Read More