ก.พ.ร. ร่วมกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ภาคอุตสาหกรรมเอกชน ลงพื้นที่ดูงานโครงการนำร่องและร่วมประชุมขับเคลื่อนสระบุรี(มีคลิป)

ก.พ.ร. ร่วมกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้…

Read More

ไออาร์พีซี ต้อนรับคณะเยี่ยมชม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศึกษาดูงาน “ภาพรวมธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น”

ไออาร์พีซี ต้อนรับคณะเยี่ยมชม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศึกษาดูงาน “ภาพรวมธุรกิจ…

Read More

เลขาฯ ศอ.บต. เข้าพบผู้นำศาสนา จชต. เพื่อความเป็นสิริมงคล ในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่งฯ พร้อมหารือประสานงานการพัฒนา สอดรับบริบทวิถีชีวิต-กิจกรรมทางศาสนา

เลขาฯ ศอ.บต. เข้าพบผู้นำศาสนา จชต. เพื่อความเป็นสิริมงคล ในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่งฯ พร้อมหารื…

Read More

ปทุมธานี โครงการเพื่อน้องบนดอยสูง ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านมอกูตู้หลวง

ปทุมธานี โครงการเพื่อน้องบนดอยสูง ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทภูเขา “แม่ฟ้าหลวง”…

Read More

เกษตรจังหวัดประจวบฯ เร่งแจกแตนเบียน มอบให้เกษตรกรชาวสวนนำไปปล่อยปราบแมลงศัตรูมะพร้าว

เกษตรจังหวัดประจวบฯ เร่งแจกแตนเบียน มอบให้เกษตรกรชาวสวนนำไปปล่อยปราบแมลงศัตรูมะพร้าว &nbsp…

Read More