พ.ต.อ. ทวี สอดส่อง ยกย่องสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่กล้าหาญ ลบประวัติอาชญากร คืนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ พร้อมเสนอเป็นกฎหมาย

พ.ต.อ. ทวี สอดส่อง ยกย่องสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่กล้าหาญ ลบประวัติอาชญากร คืนศักดิ์ศรีควา…

Read More

นราธิวาส-นายอำเภอสุไหงปาดีเป็นประธานประชุมซักซ้อมการขับเคลือนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักศีล 5 ขยายผลสู่ หมู่บ้านศีลธรรม

นราธิวาส-นายอำเภอสุไหงปาดีเป็นประธานประชุมซักซ้อมการขับเคลือนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉั…

Read More

สระบุรี – อธิบดีกรมการปกครองถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี 2566

สระบุรี – อธิบดีกรมการปกครองถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี 2566   วันทึ่ 17 พฤศ…

Read More

AIS อุ่นใจ CYBER ปลุกกระแสละครสะท้อนสังคม ดึง ตำรวจไซเบอร์ พร้อม 3 ค่ายละครโซเชียล ตีแผ่คดีดัง สู่ ละครคุณธรรม 12 เรื่องสุดเข้มข้น กระตุกคนไทยรู้ทันภัยไซเบอร์

AIS อุ่นใจ CYBER ปลุกกระแสละครสะท้อนสังคม ดึง ตำรวจไซเบอร์ พร้อม 3 ค่ายละครโซเชียล ตีแผ่คด…

Read More

ฉะเชิงเทรา-ปตท. โดยโครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกจากบางปะกงไปโรงไฟฟ้าพระนครใต้ จัดพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2566

ฉะเชิงเทรา-ปตท. โดยโครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกจากบางปะกงไปโรงไฟฟ้าพระนครใต้ จัดพิธีม…

Read More

พาณิชย์ระยอง ชวนอุดหนุนสินค้าของดี-สินค้าอัตลักษณ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และนวัตกรรมเมืองระยอง ช่วยผู้ประกอบการ ในงาน ‘Rayong Local BCG Plus’ ระหว่างวันที่ 17-19 พ.ย.นี้

พาณิชย์ระยอง ชวนอุดหนุนสินค้าของดี-สินค้าอัตลักษณ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และนวัตกรรมเมืองระยอง…

Read More

ทต.ทับมา MOU ขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา มุ่งส่งเสริมการเรียนรู้แก่นักเรียน ครู ผู้ปกครอง ไปปรับใช้

เทศบาลตำบลทับมา และกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสะพานหิน ต.ทับมา ลงนาม MOU ขับเคลื่อนโครงการส่งเ…

Read More

50 จังหวัด ร่วมประกวด “ปฏิบัติการเคมีย่อส่วน DOW-CST AWARD” ย้ำผลสำเร็จ “ห้องเรียนเคมีดาว” สร้างประโยชน์ทั่วประเทศ

50 จังหวัด ร่วมประกวด “ปฏิบัติการเคมีย่อส่วน DOW-CST AWARD” ย้ำผลสำเร็จ “ห้องเรียนเคมีดาว”…

Read More