จ.กาฬสินธุ์ มอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐเป็นการชั่วคราว จำนวน 107 แปลง

รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐเป็นการชั่วครา…

Read More

สุโขทัย-เทศบาลศรีนครเตรียมความพร้อมรวมพลังใจบุคลากรบริการประชาชน

สุโขทัย-เทศบาลศรีนครเตรียมความพร้อมรวมพลังใจบุคลากรบริการประชาชน เทศบาลศรีนครเปิดโครงการอบ…

Read More

จันทบุรี-มอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน แก่ผู้แทนหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินจำนวน 21 หมู่บ้าน

จันทบุรี-มอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน แก่ผู้แทนหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินจำ…

Read More

กาฬสินธุ์ สวมชุดผู้ไทห่มสไบแพรวารำบวงสรวงพระยาชัยสุนทรเจ้าเมืองคนแรก

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระและพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทรประจำปี 2565…

Read More

“ที่ปรึกษารัฐมนตรีเกษตรฯ.”นำทีมชลประทานลงพื้นที่กรุงเทพตะวันออก ช่วย”กทม.”ผันน้ำจากคลองแสนแสบและคลองประเวศน์บุรีรมย์ลงแม่น้ำบางปะกงและอ่าวไทย

“ที่ปรึกษารัฐมนตรีเกษตรฯ.”นำทีมชลประทานลงพื้นที่กรุงเทพตะวันออก ช่วย”กทม.”ผันน้ำจากคลองแสน…

Read More

นราธิวาส-ศอ.บต. เร่งผลักดัน…พัฒนาด่านชายแดนไทย – มาเลเซีย ในพื้นที่ จ.นราธิวาส

นราธิวาส-ศอ.บต. เร่งผลักดัน…พัฒนาด่านชายแดนไทย – มาเลเซีย ในพื้นที่ จ.นราธิวาส โดยเฉ…

Read More

นราธิวาส-ตำรวจ สภ.เมืองนราธิวาส เยี่ยมชาวบ้าน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง เด็กเล็ก ตาม ชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส

นราธิวาส-ตำรวจ สภ.เมืองนราธิวาส เยี่ยมชาวบ้าน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง เด็กเล็ก…

Read More

ผช.รมว.แรงงาน ต้อนรับ คณะผู้บริหารสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี หารืออัตราค่าจ้างขั้นต่ำของจังหวัด มาตรการช่วยเหลือ และการขึ้นทะเบียนการจ้างงานคนพิการ

ผช.รมว.แรงงาน ต้อนรับ คณะผู้บริหารสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี หารืออัตราค่าจ้างขั้นต่ำของจั…

Read More

ระยอง-ตำบลทับมา อ่วม มวลน้ำเอ่อจากคลองทับมา ไหลเข้าท่วมหนักพื้นที่เดิมโครงการบ้านจัดสรรหลายแห่งกระทบ เจ้าหน้าที่เร่งระบายน้ำ

ระยอง-ตำบลทับมา อ่วม มวลน้ำเอ่อจากคลองทับมา ไหลเข้าท่วมหนักพื้นที่เดิมโครงการบ้านจัดสรรหลา…

Read More