สระบุรี – “รองอั๋น” เปิดสัมมนาโครงการเพิ่มศักยภาพและสร้างรายได้ให้กับผู้ดูแลผู้อายุ(อสม.)ในพื้นที่

สระบุรี – “รองอั๋น” เปิดสัมมนาโครงการเพิ่มศักยภาพและสร้างรายได้ให้กับผู้…

Read More

นิพนธ์ ย้ำ ประชาธิปัตย์เป็นสถาบันทางการเมือง ยัน จุดแข็งตลอด 77 ปีผ่าน ปชป.คือแหล่งผู้มีความรู้-ประสบการณ์ พร้อมเปิดโอกาสให้คนทุกกลุ่มทุกวัย

นิพนธ์ ย้ำ ประชาธิปัตย์เป็นสถาบันทางการเมือง ยัน จุดแข็งตลอด 77 ปีผ่าน ปชป.คือแหล่งผู้มีคว…

Read More

สระบุรี/ดร. สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข และคณะฯ ตรวจเยี่ยมเปิดโครงการ”มหกรรมอาหารเป็นยา วิถีชุมชน เพื่อคนสระบุรี”

สระบุรี/ดร. สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข และคณะฯ ตรวจเยี่ยมเปิดโครงกา…

Read More

นราธิวาส-50 วันของการรักษา วันนี้ แม่ทัพภาคที่ 4 ออกจากโรงพยาบาลแล้ว กลับพักฟื้นที่ค่ายเสนาณรงค์ พร้อมปฏิบัติงาน

นราธิวาส-50 วันของการรักษา วันนี้ แม่ทัพภาคที่ 4 ออกจากโรงพยาบาลแล้ว กลับพักฟื้นที่ค่ายเสน…

Read More

คึกคัก!! “ตลาดนัดคนไทยยิ้มได้” @ อ.นิคมคำสร้อย นายอำเภอให้เกียรติเป็นประธานเปิดตลาดฯ ผู้ประกอบการปลื้มเปิดวันแรกขายดี

อำเภอนิคมคำสร้อย “เปิดตลาดนัดคนไทยยิ้มได้” ตลาดชุมชนบ้านคำแสนสุข เปิดตลาดวันแร…

Read More

สภาเด็กและเยาวชนเมืองมุกดาหาร จัดโครงการ “ปันสุขสร้างใจให้กับโรงเรียน”

สภาเด็กและเยาวชนเมืองมุกดาหาร จัดโครงการ “ปันสุขสร้างใจให้กับโรงเรียน” เมื่อวั…

Read More

กระทรวง พม. ย้ำยึดหลักเกณฑ์เดิมจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ไม่ซ้ำซ้อนกับประโยชน์อื่น

กระทรวง พม. ย้ำยึดหลักเกณฑ์เดิมจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ไม่ซ้ำซ้อนกับประโยชน์อื่น วันที่ …

Read More

“อบต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ฝึกเด็กบีบแตรรถ เอาตัวรอดเผชิญเหตุถูกลืมในรถ”

“อบต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ฝึกเด็กบีบแตรรถ เอาตัวรอดเผชิญเหตุถูกลืมในรถ” วันนี้ 2 กั…

Read More