เทศบาลตำบลทับมา ตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ หลังหลายหมู่บ้านประสบปัญหาน้ำท่วม ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเร่งระบายน้ำ

เทศบาลตำบลทับมา ตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ หลังหลายหมู่บ้านประส…

Read More

สระบุรี – “ผบช. วีระฯ ผู้บัญชาการพิสูจน์หลักฐานตำรวจ พร้อมคณะและประธานที่ปรึกษา ดร.มงคลฯ “เปิดอาคารที่ทำการพิสูจน์หลักฐานจังหวัดสระบุรี

สระบุรี – “ผบช. วีระฯ ผู้บัญชาการพิสูจน์หลักฐานตำรวจ พร้อมคณะและประธานที่ปรึกษ…

Read More

นักศึกษา วพน. รุ่นที่ 16 ร่วมมือกลุ่มประมงระยองขับเคลื่อนนำพลังงานสะอาด ทางเลือกใหม่วิถีประมงไทย

นักศึกษา วพน. รุ่นที่ 16 ร่วมมือกลุ่มประมงระยองขับเคลื่อนนำพลังงานสะอาด ทางเลือกใหม่วิถีปร…

Read More

“ กล้วยทอดเทวดา “ ร้านดังเมืองระยอง ขยายสาขา 2 ถนนจันทอุดม ชูเมนูใหม่ของดีเมืองระยอง “ ข้าวเม่าเทวดา ไส้ทุเรียน “ แห่งเดียวในโลก

“ กล้วยทอดเทวดา “ ร้านดังเมืองระยอง ขยายสาขา 2 ถนนจันทอุดม ชูเมนูใหม่ของดีเมืองระยอง “ ข้า…

Read More

ก.แรงงาน ประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ครั้งที่ 2/2565

ก.แรงงาน ประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ครั้งที่ 2/2565 …

Read More

EEC HDC พร้อมจับมือวิทยาลัยเทคนิคระยอง ต่อยอดการผลิตบุคลากรดิจิทัลและเทคโนโลยี

EEC HDC พร้อมจับมือวิทยาลัยเทคนิคระยอง ต่อยอดการผลิตบุคลากรดิจิทัลและเทคโนโลยี ว่าที่เรือต…

Read More

อีกแล้ว วัตถุที่มากับหอยคล้าย “มุกเมโล ” ในหอยหวาน ครั้งนี้เป็นสาว QC โรงงาน

สาว QC เคี้ยวหอยหวานเจอสิ่งผิดปกติคลายออกมา พบเป็นเม็ดกลมๆ คล้าย “มุกเมโล ” เล…

Read More

ตราด-ชาวแรงงานพม่าพบงูเหลือมกว่า 3 เมตร กําลังเลื้อยเข้าท่อท่อน้ำหลังบ้านห้องแถวพักคนงาน

ตราด-ชาวแรงงานพม่าพบงูเหลือมกว่า 3 เมตร กําลังเลื้อยเข้าท่อท่อน้ำหลังบ้านห้องแถวพักคนงาน เ…

Read More

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร โดยศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 5 กอ.รมน. จัดกิจกรรม “พัฒนาสื่อบุคคล”

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร โดยศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 5 กอ.รมน. จัดกิจกรร…

Read More