องค์บุญแห่งล้านนา ครูบาธรรมชัย เจ้าอาวาสวัดศรีพันต้น แจกหม้อข้าวหม้อแกง ให้แก่สตรีแม่บ้านเพื่อช่วยงานสังคม

องค์บุญแห่งล้านนา ครูบาธรรมชัย เจ้าอาวาสวัดศรีพันต้น แจกหม้อข้าวหม้อแกง ให้แก่สตรีแม่บ้านเพื่อช่วยงานสังคม

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าครูบาธรรมชัย เจ้าอาวาสวัดศรีพันต้น สำนักสงฆ์ปฏิบัติธรรมชัย จังหวัดน่านและ สำนักปฏิบัติธรรม ธรรมชัย แผ่นดินทอง อำเภอ หนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ได้แจกหม้อข้าวหม้อแกง เพื่อให้สตรีแม่บ้านในเขตชุมชนได้ใช้ เพราะหม้อเป็นกิจวัตรที่สตรีแม่บ้านจะต้องใช้เป็นประจำ บางวัดบางกลุ่มสตรีแม่บ้านไม่มีปัจจัยซื้อตามชนบท หลวงพ่อครูบาธรรมชัย(กล่าวว่า)ท่านเล็งเห็นว่า

กิจกรรมงานบุญประจำปีกิจกรรมงานบุญของวัดหรือชุมชนหม้อข้าวหม้อแกงมีความจำเป็นต่อสตรีแม่บ้านเป็นอันดับต้นๆๆท่านมีโอกาสใด้ลงพื้นที่ใด้เห็นความลำบากขอตั้งโครงการหม้อข้าวหม้อแกงแจกจ่ายให้แก่สตรีแม่บ้านเพื่อช่วยงานสังคม โดยครั้งนี้ได้หม้อข้าวหม้อแกงแจกจำนวน 32 ชุมชนเป็นจำนวน 40 กว่าชุดแล้ว ทั้งจังหวัดน่าน จังหวัดแพร่ และจังหวัดเชียงราย โดยดูจากกลุ่มสตรีแม่บ้านที่อยู่ตามชลบทในครั้งนี้

Related posts