นครนายก – คณะกรรมการฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา”หมู่บ้านรักษาศีล 5”จังหวัดนครนายก

นครนายก – คณะกรรมการฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินโครงการสร้างความปรองดองสม…

Read More

(สุรินทร์)“ มทบ.25 จัดกิจกรรมร่วมใจบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระพันปีหลวง ”

(สุรินทร์)“ มทบ.25 จัดกิจกรรมร่วมใจบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระพันปีหล…

Read More

(สุรินทร์) ผู้ว่าเมืองช้าง!!! จัดพิธีปล่อยขบวนคาราวาน พาณิชย์… ลดราคา! Lot 20 จังหวัดสุรินทร์

(สุรินทร์) ผู้ว่าเมืองช้าง!!! จัดพิธีปล่อยขบวนคาราวาน พาณิชย์… ลดราคา! Lot 20 จังหวั…

Read More

จ.จันทบุรีร่วมมือภาคเครือข่ายจัดทำบันทึกข้อตกลง ประมงสีขาว ปลอดยาเสพติดสนองนโยบายชาติสร้างความเชื่อมั่นผลักดันเศรษฐกิจด้านการประมง

จ.จันทบุรีร่วมมือภาคเครือข่ายจัดทำบันทึกข้อตกลง ประมงสีขาว ปลอดยาเสพติดสนองนโยบายชาติสร้าง…

Read More

จันทบุรี-การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จับมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เปิดใช้งานระบบบำบัดน้ำเสียบึงประดิษฐ์ สำหรับการบำบัดน้ำเสียชุมชนในเขตเทศบาลตำบลหนองคล้า ลุ่มน้ำวังโตนด

จันทบุรี-การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จับมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เปิดใช้งานระบบบำบัดน้ำ…

Read More

Dow ปรับปรุงห้องน้ำกลุ่มประมงเรือเล็กบ้านพยูน เสริมสุขลักษณะอนามัยในชุมชน

Dow ปรับปรุงห้องน้ำกลุ่มประมงเรือเล็กบ้านพยูน เสริมสุขลักษณะอนามัยในชุมชน กลุ่มบริษัท ดาว …

Read More

บอร์ดกุ้งแจง…นำเข้ากุ้งเพื่อแปรรูปส่งออกสร้างรายได้เข้าประเทศในช่วงผลผลิตในประเทศขาดแคลนเท่านั้น

“เฉลิมชัย” ชี้ราคากุ้งดีต่อเนื่องตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงปีนี้ อาจมีผันผวนบ้างตามภาวะตลาด แม้…

Read More

เชียงใหม่-เปิดเทศกาลบูชาครูแห่งศาสตร์​และศิลป์ประจำปีของเชียงใหม่ “คเณศจตุร​ถี​”

“คเณศจตุรถี” เทศกาลบูชาครูแห่งศาสตร์​และศิลป์ประจำปีของเชียงใหม่ Chiang Mai Ganesa Chaturt…

Read More