สระบุรี – กิจกรรมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) “ภายใต้แนวคิด ” BREAK THE CORRUPTION ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉย รวมไทยต้านโกง “

สระบุรี – กิจกรรมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) “ภายใต้แนวคิด ”…

Read More

สระบุรี – ส.ส.องอาจ วงษ์ประยูร ส.ส.สระบุรีเขต 4 พรรคพลังประชารัฐร่วมเปิดงาน “มหกรรมรวมพลคนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จังหวัดสระบุรี” (มีคลิป)

สระบุรี – ส.ส.องอาจ วงษ์ประยูร ส.ส.สระบุรีเขต 4 พรรคพลังประชารัฐร่วมเปิดงาน “ม…

Read More

ทต.ทับมา ลงนาม MOU กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสถานประกอบการในพื้นที่ ขับเคลื่อนโครงการป้องอัคคีภัยสร้างความมั่นแก่สถานประกอบการ

ทต.ทับมา ลงนาม MOU กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสถานประกอบการในพื้นที่ ขับเคลื่อนโครงการป้อ…

Read More

ธนาคารออมสิน สาขาบ้านฉาง ลงนาม MOU เทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยอง เปิด ‘ธนาคารโรงเรียนดิจิทัล’ มุ่งส่งเสริมสร้างวินัยการออมของ นศ.

ธนาคารออมสิน สาขาบ้านฉาง ลงนาม MOU เทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยอง เปิด ‘ธนาคารโรงเรียนดิจ…

Read More

ฉะเชิงเทรา-อาชีวะแปดริ้ว ส่งเสริม ครู นักเรียน นักศึกษา จัดทำแผนธุรกิจเพื่อพัฒนาตนเองและนำไปสู่การประกอบธุรกิจส่วนตัว

ฉะเชิงเทรา-อาชีวะแปดริ้ว ส่งเสริม ครู นักเรียน นักศึกษา จัดทำแผนธุรกิจเพื่อพัฒนาตนเองและนำ…

Read More

ฉะเชิงเทรา-สพอ.แปลงยาว จัดพิธีทอดผ้าป่ากองทุนแม่ของแผ่นดิน “ก้าวตามรอยพ่อ สานต่อปณิธานแม่ ทำความดีเพื่อแผ่นดิน“ ประจำปี 2566

ฉะเชิงเทรา-สพอ.แปลงยาว จัดพิธีทอดผ้าป่ากองทุนแม่ของแผ่นดิน “ก้าวตามรอยพ่อ สานต่อปณิธานแม่ …

Read More

จันทบุรี-ประกาศเจตนารมณ์”สุจริต โปร่งใส จันทบุรีใสสะอาด” วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล ประจำปี 2566

จันทบุรี-ประกาศเจตนารมณ์”สุจริต โปร่งใส จันทบุรีใสสะอาด” วันต่อต้านคอร์รัปชั่น…

Read More

ฉะเชิงเทรา-สสจ.แปดริ้ว รับโล่ประกาศเกียรติคุณ จัดกิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษา มากเป็นลำดับที่ 2 ของประเทศ

ฉะเชิงเทรา-สสจ.แปดริ้ว รับโล่ประกาศเกียรติคุณ จัดกิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษา มากเป็นลำดับที่ 2…

Read More

เชียงใหม่-วันที่ระลึกเจ้าดารารัศมี พระราชชายา พระผู้ประทานที่ดินให้โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

เชียงใหม่-วันที่ระลึกเจ้าดารารัศมี พระราชชายา พระผู้ประทานที่ดินให้โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย …

Read More

ประถมสงขลา 2 คัดข้าราชการผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ปี 67

ประถมสงขลา 2 คัดข้าราชการผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ปี …

Read More