ทต.ทับมา ลงนาม MOU กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสถานประกอบการในพื้นที่ ขับเคลื่อนโครงการป้องอัคคีภัยสร้างความมั่นแก่สถานประกอบการ

ทต.ทับมา ลงนาม MOU กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสถานประกอบการในพื้นที่ ขับเคลื่อนโครงการป้องอัคคีภัยสร้างความมั่นแก่สถานประกอบการ

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 8 ธ.ค.ที่ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลทับมา ต.ทับมา อ.เมือง ต.ระยอง ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายยุทธนา ปิงชัย รองปลัดเทศบาลตำบลทับมา ร่วมลงนาม MOU กับนายอัธยา นวลอุทัย ปภ.ระยอง นายอรุโณทัย จันทรเสนา หน.หน่วยคลังสินค้า บ.ระยองโฮมเซรามิก (2004) จก.และนางประภาพักตร์ ทาบทอง ผจก.แผนกลูกค้าสัมพันธ์ บ.โตโยต้า พาวิลเลี่ยนระยอง (2005) จก. เพื่อบูรณาการในการดำเนินโครงการป้องกันอัคคีภัยสร้างความมั่นใจแก่สถานประกอบการในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2567

พร้อมกับเปิดอบรมโครงการป้องกันอัคคีภัยสร้างความมั่นใจแก่สถานประกอบการให้กับบุคลากรสถานประกอบการ ส่วนราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลทับมา องค์กรการกุศลในพื้นที่ จำนวน 50 คน มีนายสุเทพ นัทธีเจริญ ประธานสภาเทศบาลตำบลทับมา เป็นประธานเปิดอบรมฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและมาตรฐานความปลอดภัยของอัคคีภัย เข้าใจสาเหตุของการเกิดอัคคีภัย และวิธีการป้องกันอัคคีภัยในสถานประกอบการได้อย่างถูกต้อง มีทักษะและความสามารถในการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงเข้าทำการระงับเหตุอัคคีภัยในเบื้องต้นได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ สามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุอัคคีภัยในเบื้องต้นได้ ลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน.

Related posts