(สุรินทร์) เต่าสะเร็น จับมือ เจนนี่ วาณ่า จัดประกวดมิสแกรนด์สุรินทร์ 2024

(สุรินทร์) เต่าสะเร็น จับมือ เจนนี่ วาณ่า จัดประกวดมิสแกรนด์สุรินทร์ 2024 ที่ บริเวณศูนย์ข…

Read More

เพชรบูรณ์ – รองผู้ว่าฯ ติดตามการแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน ฝุ่นละออง (PM 2.5 ) พร้อม Kick off และวางมาตรการป้องกันให้คนเพชรบูรณ์ได้รับอากาศที่สะอาด

เพชรบูรณ์ – รองผู้ว่าฯ ติดตามการแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน ฝุ่นละออง (PM 2.5 ) พร้อม K…

Read More

พัทลุง-หน่วยทหารสำนักงานพัฒนา ภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และชุดบรรเทสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วของ นพค.43 เร่งเข้าดูแลช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

พัทลุง-หน่วยทหารสำนักงานพัฒนา ภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และชุดบรรเทสาธารณภัยเคลื่อนที่เ…

Read More

ฉะเชิงเทรา-คปภ. จับมือนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ เดินหน้ารณรงค์ปลุกพลังนักบิดในเมืองฉะเชิงเทราทำประกันภัย พ.ร.บ.

ฉะเชิงเทรา-คปภ. จับมือนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ เดินหน้ารณรงค์ปลุกพลังนักบิดในเมืองฉะเชิงเทรา…

Read More

กาญจนบุรี-ไฟฟ้าเขื่อนท่าทุ่งนา และเจ้าหน้าที่อำเภอเมืองกาญจนบุรี หน่วยงานกี่ยวข้อง ในตำบล ร่วมกัน บูรณาการ แก้ไขปัญหายาเสพติด การเตือนภัย และปัญหาช้างป่า

กาญจนบุรี-ไฟฟ้าเขื่อนท่าทุ่งนา และเจ้าหน้าที่อำเภอเมืองกาญจนบุรี หน่วยงานกี่ยวข้อง ในตำบล …

Read More

คาโอรุกตลาดผู้บริโภคสายรักษ์โลก จับมือ SCGC และ Dow มุ่งพัฒนาบรรจุภัณฑ์ สู่ผู้นำด้านความยั่งยืน

คาโอรุกตลาดผู้บริโภคสายรักษ์โลก จับมือ SCGC และ Dow มุ่งพัฒนาบรรจุภัณฑ์ สู่ผู้นำด้านความยั…

Read More

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินงานไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 ระหว่างชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด กับชมรมผู้ไกล่เกลี่ย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ณ สำนักงาน ชสอ. จังหวัดนนทบุรี

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินงานไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติไกล่เกลี่…

Read More

ผู้ว่าฯสระบุรีขานรับนโยบายรัฐบาลนำวิชา ‘ประวัติศาสตร์-หน้าที่พลเมือง’ สอนเด็กตั้งแต่ภาคเรียน 1/67 ปลูกจิตสำนึกให้เด็กรักชาติ

ผู้ว่าฯสระบุรีขานรับนโยบายรัฐบาลนำวิชา ‘ประวัติศาสตร์-หน้าที่พลเมือง’ สอนเด็กตั้งแต่ภาคเรี…

Read More

ระยอง-นายอำเภอปลวกแดง เปิดกว้างโปร่งใส เปิดให้เจ้าของโครงการโรงไฟฟ้าเชื้อขยะอุตสาหกรรม (ปลวกแดง) ร่วมประชุมชี้แจงข้อมูลสร้างความเข้าใจในเวทีการประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน

ระยอง-นายอำเภอปลวกแดง เปิดกว้างโปร่งใส เปิดให้เจ้าของโครงการโรงไฟฟ้าเชื้อขยะอุตสาหกรรม (ปล…

Read More

ประจวบคีรีขันธ์ _ PPPGC ออกช่วยชาวบ้าน บรรเทาภัยแล้ง มอบระบบประปาหมู่บ้านหินปิด

ประจวบคีรีขันธ์ _ PPPGC ออกช่วยชาวบ้าน บรรเทาภัยแล้ง มอบระบบประปาหมู่บ้านหินปิด วันที่ 1 ธ…

Read More