ระยอง-โครงการสร้างโรงไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะอุตสาหกรรม ทำประชาพิจารณ์อีกรอบ บริเวณสถานที่ก่อสร้าง มีทั้งฝ่ายเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย

ระยอง-โครงการสร้างโรงไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะอุตสาหกรรม ทำประชาพิจารณ์อีกรอบ บริเวณสถานที่ก่อ…

Read More

เลขานุการ รมว.แรงงาน“อารี”เยี่ยมชมศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย พร้อมเชิญชวน นักเรียน นักศึกษา คนหางาน มาใช้บริการ

เลขานุการ รมว.แรงงาน“อารี”เยี่ยมชมศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย พร้อมเชิญชวน นักเรียน นักศ…

Read More

ประถมสงขลา 2 อัปเดต ครัวโรงเรียน สู่ ครัวบ้าน โครงการพระราชดำริสู่ความยั่งยืน

ประถมสงขลา 2 อัปเดต ครัวโรงเรียน สู่ ครัวบ้าน โครงการพระราชดำริสู่ความยั่งยืน   วันที…

Read More

เปิดแผนปั้น “ศูนย์ศิลป์สมุย” เป็นที่ชุมนุมมังกรซ่อนพยัคฆ์ของศิลปินทุกสาขา

เปิดแผนปั้น “ศูนย์ศิลป์สมุย” เป็นที่ชุมนุมมังกรซ่อนพยัคฆ์ของศิลปินทุกสาขา แง้มความคิดตั้ง …

Read More

‘เต้ มงคลกิตติ์’ ตรวจสอบโครงการขุดลอกคลองบางไผ่ จ.ระยอง หลัง ทร.จ้างเอกชนขุดลอกนำดินไปขายแทนค่าจ้าง ชี้ทำรัฐเสียประโยชน์ และควรสั่งยกเลิกสัญญาจ้าง

‘เต้ มงคลกิตติ์’ ตรวจสอบโครงการขุดลอกคลองบางไผ่ จ.ระยอง หลัง ทร.จ้างเอกชนขุดลอ…

Read More

โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โรงไฟฟ้าบีแอลซี…

Read More

AIS 3BB FIBRE3 เยือนทัพพระยา บุกตะลุยพื้นที่ EEC ดันศักยภาพเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว ยกระดับภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการส่งออกในพื้นที่นิคมฯ ด้วยนวัตกรรมเน็ตบ้านที่มากกว่าเพื่อลูกค้าทุกกลุ่ม

AIS 3BB FIBRE3 เยือนทัพพระยา บุกตะลุยพื้นที่ EEC ดันศักยภาพเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว ยกระด…

Read More

Dow หนุนนักวิจัยเปลี่ยน ‘กากถั่วเหลือง’ เป็นแป้งทำขนม เพิ่มทางเลือก ‘ขนมรักษ์โลกเพื่อสุขภาพ’ สร้างรายได้ให้ชุมชน

Dow หนุนนักวิจัยเปลี่ยน ‘กากถั่วเหลือง’ เป็นแป้งทำขนม เพิ่มทางเลือก ‘ขนมรักษ์โลกเพื่อสุขภา…

Read More

สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี จัดประชุมเสริมสร้างการรับรู้ให้นายจ้าง สถานประกอบการ แรงงานต่างด้าว และองค์กรภาคีเครือข่าย ครั้งที่ 2

สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี จัดประชุมเสริมสร้างการรับรู้ให้นายจ้าง สถานประกอบการ แรงง…

Read More

ฉะเชิงเทรา-ผู้ว่าฯฉะเชิงเทรา ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “การปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ รักสถาบันพระมหากษัตริย์ และการสร้างการรับรู้ ความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทยให้กับเยาวชนและบุคลากร ในสถานศึกษา”

ฉะเชิงเทรา-ผู้ว่าฯฉะเชิงเทรา ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “การปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ รักส…

Read More