รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมประกาศเจตนารมย์ต่อต้านทุจริต โปร่งใส ไม่คอรัปชั่น กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เข้าร่วมกิจกรรม

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมประกาศเจตนารมย์ต่อต้านทุจริต โปร่งใส ไม่คอรัปชั่น กรมพินิจและ…

Read More

โตโยต้า นครระยอง จัดกิจกรรมเอาใจชวนหนุ่มสาวนชาวนิคมฯ ระยอง งาน “รีโว่ เฮลั่นนิคม ระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม 2566 ที่ ตลาดกลางบ้านฉาง ระยอง

โตโยต้า นครระยอง จัดกิจกรรมเอาใจชวนหนุ่มสาวนชาวนิคมฯ ระยอง งาน “รีโว่ เฮลั่นนิคม ระหว่างวั…

Read More

โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี ร่วมกิจกรรมปลุกจิตสำนึกรักษ์ชายหาดระยอง เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย

โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี ร่วมกิจกรรมปลุกจิตสำนึกรักษ์ชายหาดระยอง เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย  …

Read More

“พวงเพ็ชร ชูรัฐบาลดิจิทัล” ทำรัฐ โปร่งใส รวดเร็ว เน้นออนไลน์ ตอบสนอง ประชาชน

“พวงเพ็ชร ชูรัฐบาลดิจิทัล” ทำรัฐ โปร่งใส รวดเร็ว เน้นออนไลน์ ตอบสนอง ประชาชน วันนี้ (6 ธัน…

Read More

‘นลินี ทวีสิน’ พบทูตเยอรมนี เร่งเจรจา THAI-EU FTA เชิญชวนลงทุนอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า

‘นลินี ทวีสิน’ พบทูตเยอรมนี เร่งเจรจา THAI-EU FTA เชิญชวนลงทุนอุตสาหกรรมยานยนต…

Read More

สระบุรี – เทศบาลตำบลหนองแคนำบุคลากรจัดกิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารีรุ่นใหญ่เข้าค่ายพักแรม

สระบุรี – เทศบาลตำบลหนองแคนำบุคลากรจัดกิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารีรุ่นใหญ่เข้าค่ายพัก…

Read More

สื่อมวลชนไทย-มาเลเซีย-อินโดนีเซีย พร้อมเป็นตัวกลางผสานความร่วมมือ ผลักดันความเชื่อมโยงในทุกมิติ เพื่อกระตุ้นเขตเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ (IMT-GT) ให้แนบแน่น

สื่อมวลชนไทย-มาเลเซีย-อินโดนีเซีย พร้อมเป็นตัวกลางผสานความร่วมมือ ผลักดันความเชื่อมโยงในทุ…

Read More

GC ร่วมกับ Aerosoft และหน่วยงานภาครัฐ เปิดโครงการ “รองเท้าสุขภาพเพื่อผู้สูงอายุ”

GC ร่วมกับ Aerosoft และหน่วยงานภาครัฐ เปิดโครงการ “รองเท้าสุขภาพเพื่อผู้สูงอายุ”   ปร…

Read More

ทสจ.ระยอง จับมือภาคีเครือข่ายภาคเอกชน และชุมชน ปลุกจิตสำนึกรักษ์หาดระยอง เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย ปี 2566

ทสจ.ระยอง จับมือภาคีเครือข่ายภาคเอกชน และชุมชน ปลุกจิตสำนึกรักษ์หาดระยอง เนื่องในวันสิ่งแว…

Read More