กาฬสินธุ์ ลุยต่อยอดโคกหนองนาสร้างสุขสร้างรายได้ (ชมคลิป)

โคกหนองนา 15 ไร่ กำนันพิเชษฐ์ พร้อมต่อยอดต้นแบบสร้างสุข สร้างรายได้ ผนึกกำลัง “บวร” เปิดเวทีเสวนา รับฟังปัญหาสู่ทางรอดโคกหนองนา

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=wi2LZc1Pfm4[/embedyt]

วันที่ 5 มกราคม 2565 ที่แปลงโคกหนองนา บ้านศรีสมบูรณ์ ต.นิคม อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ นายสันติ ชิงชนะ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 12 ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมชมโคก หนอง นา พัฒนาชุมชน CML ของนายพิเชษฐ์ ปรีจิตต์ กำนันตำบลนิคม อ.สหัสขันธ์ โดยมีพระครูสิทธิวราคม ดร. เจ้าอาวาสวัดเวฬุวัน นายอุทัย สิงห์ทอง พัฒนาการจังหวัดกาฬสินธุ์ นางสาวแววตา นระทัด นายอำเภอสหัสขันธ์ นางเย็นจิตร จองหนาน พัฒนาการอำเภอสหัสขันธ์ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ตัวแทนเกษตรกรโคก หนอง นา ร่วมต้อนรับและร่วมกิจกรรมเวทีเสวนา ถามตอบปัญหาโคก หนองนา เพื่อการพัฒนาต่อยอดสู่การสร้างสุข และสร้างรายได้


นายสันติ ชิงชนะ ผู้ตรวจราชการ กรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 12 กล่าวว่า พื้นที่จ.กาฬสินธุ์ มียอดเกษตรกรเข้าร่วมโครงการทุกหมู่บ้าน ทุกตำบล เป็นอันดับ 2 ของประเทศ ที่มีโคก หนอง นา กระจายเต็มพื้นที่ เป็นหนึ่งในความสำเร็จของกรมการพัฒนาชุมชน ที่สร้างความเข้าใจ กับเครือข่ายเกษตรกรได้อย่างสมบูรณ์แบบ รวมถึงนวัตกรรมใหม่ ที่ต่อยอดภูมิปัญญาชาวโคก หนอง นา สร้างประโยชน์สูงสุดมากกว่าการสร้างรายได้ คือการสร้างสุข และการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างภาครัฐที่ลงส่งเสริม และเกษตรกรที่เริ่มต้นเรียนรู้ร่วมกัน ต้นแบบพื้นที่ของกำนันพิเชษฐ์ ตำบลสหัสขันธ์ ที่ขับเคลื่อนร่วมกันทั้งระบบ มีคณะสงฆ์ ท้องถิ่น อำเภอ และเครือข่ายเกษตรกร เป็นภาพของการต่อยอดโคก หนอง นา เพื่อการเรียนรู้


นายอุทัย สิงห์ทอง พัฒนาการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า โคก หนอง นา จ.กาฬสินธุ์ ได้มีการต่อยอดทุกรูปแบบ ทั้งด้านศูนย์เรียนรู้ แหล่องท่องเที่ยว คลังอาหาร และแหล่งรายได้ จนเกิดรอยยิ้มสร้างความสุขบนพื้นที่โคก หนองนา การขับเคลื่อนที่มุ่งสู่ความสำเร็จ การเชื่อมโยงกับภาครัฐในการต่อยอดทั้งฝ่ายการตลาด คลังความรู้ต่างมาอย่างพร้อมเพรียง เพื่อผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม เพราะโคกหนองนา ที่กาฬสินธุ์ ไม่ได้เป็นเพียงการทำเกษตร แต่มีทั้งด้านการประมง ปศุสัตว์ การแปรรูปผลผลิตภัณฑ์ DIY ที่สามารถสร้างรายได้หมุนเวียนตลอดทั้งปี ของกำนันพิเชษฐ์ พื้นที่ 15 ไร่ ทำโคก หนอง นา ได้ริเริ่มขุดหนอง บนพื้นที่โคก มีนาข้าวล้อมรอบ แต่รายได้หมุนเวียนรายวันอยู่ที่การเลี้ยงกบ ทั้งกบเนื้อ และกบพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ และการเลี้ยงหอยปัง นอกจากนี้ยังมีเกษตรกรในเครือข่ายเลี้ยงกุ้งฝอยในโคกหนองนา ที่สร้างรายได้หมุนเวียนรายวันด้วย

Related posts