พังงา กองพันต่อสู้อากาศยานที่ 22 เปิดพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้โครงการพระราชดำริของในหลวง รัชกาลที่ 9

พังงา กองพันต่อสู้อากาศยานที่ 22 เปิดพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้โครงการพระราชดำริของในหลวง รัชกาลที่ 9


นาวาโท ศักรินทร์ ซื่อสงวน ผู้บังคับกองพันต่อสู้อากาศยานที่ 22 พาชมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งใช้พื้นที่ในหน่วยปรับทำศูนย์การเรียนรู้ในโครงการเศรฐกิจพอเพียงแบ่งเป็น 3 หน่วยย่อยตามกองร้อยต่างๆ ในกองพัน ต้องการเป็นศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และทดลองปฏิบัติตามแนวพระราชดำริฯ แก่กำลังพลเพื่อเป็นอาชีพเสริมรายได้ลดรายจ่ายและเป็นการฝึกอาชีพให้แก่ทหารกองประจำการเพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพหลังปลดประจำการ

ซึ่งเน้นผลผลิตการเกษตรปลูกผักปลอดสารพิษ(ผักออร์แกนิค) เช่น ผักกาดกวางตุ้ง, แตงกวา ,พริก,มะเขือ,มะนาว,พืชผักสวนครัวรั้วกินได้ และมีบ่อเลี้ยงปลานิล,ปลาดุก,เลี้ยงไก่,เลี้ยงเป็ด จากการดำเนินการดังกล่าว ทำให้มีผลผลิตในการแบ่งปันแก่กำลังพลในสังกัดเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือนอีกทางหนึ่งและบางส่วนได้ส่งให้โรงประกอบเลี้ยงนำมาปรุงอาหารเลี้ยงกำลังพลทหารกองประจำการอีกด้วย

นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวภูมิภาคประจำจังหวัดสตูล

Related posts