เทศบาลตำบลทับมา เดินหน้าสร้างเครือข่ายขยายผลศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ มุ่งให้คนในพื้นที่น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เทศบาลตำบลทับมา เดินหน้าสร้างเครือข่ายขยายผลศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ มุ่งให้คนในพื้นที่น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 14 ก.พ.2565 ที่โรงเรียนอนุบาลทับมา ต.ทับมา อ.เมือง จ.ระยอง นายประเสริฐ วงษ์ศรี นายกเทศมนตรีตำบลทับมา เป็นประธานเปิดโครงการสร้างเครือข่ายขยายผลศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลทับมา มีกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มส่งเสริมอาชีพ และประชาชนทั่วไปในตำบลทับมาจำนวน 8 หมู่บ้าน จำนวน 50 คน เข้ารับการอบรม ภายในงานมีการบรรยายให้ความรู้เรื่อง การดำเนินงาน และเครือข่ายการเรียนรู้ของศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

และการเวิร์คชอปฝึกอาชีพการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ชีวิตประจำวัน และการลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน การออกแบบบรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ และการทำอาหารพื้นบ้าน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้พัฒนาความรู้ ความเป็นอยู่แบบพอเพียงน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน และเพื่อส่งเสริมการสร้างอาชีพและรายได้ครัวเรือนและชุมชน ตลอดจนเพื่อเป็นการสนับสนุนการสร้างเครือข่ายขยายผลศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลทับมาอีกด้วย

วฐิต กลางนอก ข่าว/ภาพ
ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน

Related posts