ระยอง-เปิดรับฟังความคิดเห็นโครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่ 7

ระยอง-เปิดรับฟังความคิดเห็นโครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่ 7

 

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) นำโดย นางติรวัฒนา คุ้มวงศ์ดีผู้จัดการส่วนกิจการเพื่อชุมชน เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสียต่อการดำเนินงาน ในโครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่ 7 และโครงการส่งท่อก๊าซธรรมชาติ และ ผลิตภัณฑ์ เชื่อมระหว่าง โรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 7 และ โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง ของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ก่อสร้างในพื้นที่ 124.81 ไร่ ภายในนิคมมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง การดำเนินการก่อสร้างเริ่มไตรมาสที่ 1 ของปี 2565 คาดการณ์สามารถเริ่มเปิดดำเนินการโครงการได้ในปี พ.ศ. 2567

ปตท. มีแผนพัฒนา โครงการโรงแยกก๊าซหน่วยที่ 7 กำลังการผลิต 460 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ก๊าซธรรมชาติมีองค์ประกอบก๊าซที่สามารถแยกกลั่นแยกเป็นผลิตภัณฑ์ที่เมมูลค่าและต่อยอดให้อุสาหกรรมอื่นๆได้ เช่น ก๊าซหุงต้มเพื่อใช้ในภาคครัวเรือน ภาคขนส่งและภาคอุสาหกรรม ,ก๊าซมีเทน เชื้อเพลงที่ใช้ผลิตไฟฟ้าและภาคขนส่ง,ก๊าซอีเทนและก๊าซโพรเพนเพื่อใช้ในอุสาหกรรมปิโตรเคมี ทั้งนี้ ปตท. ได้คำนึงถึงการสร้างประโยชน์และสิ่งแวดล้อมให้ชุมชน และเป็นพลังงานให้กับประเทศ

 

ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน

Related posts