จันทบุรี-หารือส่วนราชการและภาคเอกชนในการแก้ปัญหาขาดแคลนปูทะเลเพื่อการบริโภครองรับการท่องเที่ยวที่เติบโต ผู้ว่าเตือนระวังเพจปลอมหลอกนักท่องเที่ยว

จันทบุรี-หารือส่วนราชการและภาคเอกชนในการแก้ปัญหาขาดแคลนปูทะเลเพื่อการบริโภครองรับการท่องเที่ยวที่เติบโต ผู้ว่าเตือนระวังเพจปลอมหลอกนักท่องเที่ยว

บ่ายวันนี้ ( 3 ก.ค.66 ) ที่ห้องปรุชมพลอยจันท์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานประชุมส่วนราชการ และผู้แทนเกษตรกร และผู้แทนภาคเอกชนด้านการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องหลังพบปัญหา ปูดำไม่เพียงพอต่อความต้องการบริโภคของนักท่องเที่ยวที่มาเยือนจังหวัดจันทบุรีจากการเปิดแคมเปญจุดขายการท่องเที่ยว “ กินปู ดูเหยี่ยว อิ่มไม่อั้น” จึงส่งผลให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนจังหวัดจันทบุรีมากขึ้นโดยเฉพาะโฮมสเตย์ในพื้นที่อำเภอแหลมสิงห์ และอำเภอขลุงที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยือนจำนวนมาก แต่ ปริมาณของอาหารทะเลที่ชาวบ้าน และเกษตรกรเพาะเลี้ยงได้มีไม่เพียงพอ

โดยเฉาะปูดำ ปูขาว ที่มีความต้องการมากถึงวันละประมาณ 8,000 ตัว ขณะที่การเพาะเลี้ยงปูดำในบ่อดินของเกษตรกรจังหวัดจันทบุรียังมีพื้นที่การเพาะเลี้ยงน้อยจึงจำเป็นที่จะต้องหาทางออก ถึงแม้ที่ผ่านมาผู้ประกอบการจะมีการนำเข้าปูดำจากต่างจังหวัดแต่เนื่องจากการขนส่งมาไกล ต้นทุนสูง และคุณภาพของปูดำไม่เป็นไปตามที่ผู้บริโภคต้องการ ทางจังหวัดจึงเรียกประชุมส่วนราชการ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหา เบื้องต้นทางจังหวัดโดยส่วนราชการจะจัดทำโครงการเพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิตปูดำให้ชาวบ้าน และเกษตรกรนำไปเลี้ยงในราคาต้นทุนลูกปูที่เหมาะสม

ซึ่งปัจจุบันยังถือว่าราคาลูกปูยังมีราคาสูงและอัตราการเลี้ยงให้รอดยังน้อยเกษตรกรขาดความมั่นใจ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำการวิจัยให้การเลี้ยงปูดำอย่างไรให้มีอัตราการรอดสูง รวมทั้งทางผู้ประกอบการโฮมสเตย์ที่พักควรหาพื้นที่ในส่วนของตนเองเพื่อทำการเพาะเลี้ยงรองรับนักท่องเที่ยว ส่วนราชการสนับสนุนความรู้ในการเลี้ยงปูและขยายผลสู่เกษตรกรได้นำไปปฏิบัติเพื่อผลิตปูดำให้เพียงพอต่อความต้องการและเรื่องอื่น ๆ ที่ต้องหารือกันต่อไปก่อนนำข้อสรุปเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการความร่วมมือในการแก้ปัญหาขาดแคลนปูดำในจังหวัดจันทบุรี


โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีฝากเตือนประชาชน นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดจันทบุรี ระวังมิจฉาชีพหลอกลวงปลอมเพจเฟซบุ๊กเพื่อหลอกขายโปรโมชั่น ที่ผ่านมามีผู้ได้รับความเดือดร้อนถูกหลอกลวงและแจ้งความดำเนินคดีไว้แล้ว

 

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา จ.จันทบุรี
พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์รวมข่าวภาคตะวันออก

Related posts