นราธิวาส-นายอำเภอสุไหงปาดีพร้อมหน่วยงานราชการทุกภาคส่วนร่วมกิจกรรมสภากาแฟยามเช้าเพื่อเป็นการพบปะเสวนาแลกเปลียนข่าวสารและสร้างความสัมพันธภาพอันดีของแต่ละหน่วยงาน

นราธิวาส-นายอำเภอสุไหงปาดีพร้อมหน่วยงานราชการทุกภาคส่วนร่วมกิจกรรมสภากาแฟยามเช้าเพื่อเป็นการพบปะเสวนาแลกเปลียนข่าวสารและสร้างความสัมพันธภาพอันดีของแต่ละหน่วยงาน

วันที่ 3 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.00 น.ณ.องค์การบริหารส่วนตำบลสากอ นายพงศ์เพชร มากเกื้อ นายอำเภอสุไหงปาดี ผอ.ศปก.อ.สุไหงปาดี ร่วมกิจกรรมเสวนายามเช้าพร้อมเป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 เพื่อแจ้งข้อราชการ และข้อสั่งการจากจังหวัด และนโยบายต่างๆ รวมถึงประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่จะให้ทุกส่วนราชการและทุกหน่วยงานได้รับทราบ และถือปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน

โดยมีนายอนิรุจ จารมะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสากอ ผกก.สภ.สุไหงปาดี ผบ.ฉก.ทพ 48 สารวัตร สภ.สากอ หัวหน้าส่วนราชการ ปลัดอำเภอ หน่วยกำลังในพื้นที่ ทหาร ตำรวจ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานทีเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม


ภาพ/ข่าว มาหามะ ดือเลาะ นราธิวาส ทีมข่าว ปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

Related posts