สุโขทัย-โครงการมอบทุนการศึกษานักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

สุโขทัย-โครงการมอบทุนการศึกษานักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา จัดพิธีมอบทุนการศึกษา และรับมอบเกียรติบัตรผู้มอบทุน โครงการทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ในโอกาสนี้ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

ขอขอบพระคุณ ท่านผู้ให้ความอนุเคราะห์ ที่มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษา ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ที่ได้รับคัดเลือกรับทุน ประจำปีการศึกษา 2566 และให้เกียรติมาร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาฯ ในวันนี้ โดยมีครูแผนกวิชาต่างๆ มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษา พร้อมกันในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเปี่ยมสุข วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย อ.เมืองสุโขทัย

 

Related posts