ลำปาง-มทบ.32 ทอดผ้าป่าสามัคคี ค่ายสุรศักดิ์มนตรี หาทุนสมทบสร้างโดม(หลังคา) จุดตรวจเข้า-ออก ประตู 2

ผบ.มทบ.32 นำคณะนายทหาร ข้าราชการ กำลังพลและครอบครัว ร่วมประกอบพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี ค่ายสุรศักดิ์มนตรี เพื่อสร้างโดม(หลังคา) บริเวณจุดตรวจ เข้า-ออก บริเวณประตู 2 เพื่อความสง่างาม และอำนวยความสะดวกแก่บุคคลทั่วไปที่จะเข้ามาประสานงานภายในค่ายฯ ในยามที่สภาพอากาสไม่เอื้ออำนวย

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.09 น. พลตรีอโณทัย ชัยมงคล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 นำคณะนายทหาร ข้าราชการ หน่วยทหารในสังกัด กำลังพลและครอบครัว ประชาชนชาวลำปางผู้มีจิตศรัทธาทุกหมู่เหล่า ร่วมกันประกอบพิธีบำเพ็ญกุศล นำองค์ผ้าป่าสามัคคี ค่ายสุรศักดิ์มนตรี ทอด ณ ค่ายสุรศักดิ์มนตรี ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง เพื่อนำเงินรายได้จากการร่วมบริจาคของหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ตลอดจนพี่น้องประชาชน เข้าสมทบเป็นทุนสนับสนุนให้แก่ กองทุนการกุศลมณฑลทหารบกที่ 32 โดยการถวายองค์ผ้าป่าสามัคคีได้รับความเมตตาจาก พระครูกันตธรรมโกวิท เจ้าอาวาสวัดป่ารวก พร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 5 รูป ร่วมกันเป็นองค์รับพิจารณา

สำหรับการทอดถวายผ้าป่าสามัคคีดังกล่าว มณฑลทหารบกที่ 32 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี ได้จัดทำขึ้นเพื่อสร้างโดม(หลังคา) บริเวณจุดตรวจ เข้า-ออก บริเวณประตู 2 เพื่อความสง่างาม และอำนวยความสะดวกแก่บุคคลทั่วไปที่จะเข้ามาประสานงานภายในค่ายฯ ในยามที่สภาพอากาสไม่เอื้ออำนวย อีกทั้งยังเพื่อต้องการให้การจัดตั้งองค์ผ้าป่าสามัคคี ได้เป็นกิจกรรมสื่อกลางในการส่งเสริมสร้างความมั่นคง ในศรัทธาพระพุทธศาสนาให้พุทธศาสนิกชนชาวไทยได้ร่วมกันทำบุญ บริจาคทาน ทำความดี โดยในปีนี้กองทุนการกุศลมณฑลทหารบกที่ 32 ได้รับความร่วมมือจากผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 คณะนายทหาร ข้าราชการ กำลังพลและครอบครัว ประชาชนชาวลำปางผู้มีจิตศรัทธาทุกหมู่เหล่าร่วมกันทำบุญบริจาคเงินสมทบเข้ากองทุนฯ รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นกว่า 603,930.65 บาท ซึ่งเงินรายได้จากการรับบริจาคทั้งหมด ทางกองทุนฯ จะได้นำไปร่วมสร้างโดม(หลังคา) บริเวณจุดตรวจ เข้า-ออก บริเวณประตู 2 เพื่ออำนวยความสะดวกแก่บุคคลทั่วไปที่จะเข้ามาประสานงานภายในค่ายฯ ในยามที่สภาพอากาสไม่เอื้ออำนวย

ภาวินันท์ บุตรหล้า รายงาน

Related posts