ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในพิธีทางศาสนา พิธีบรรจุอัฐิ อดีตผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินและผู้เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ เนื่องในวันสถาปนาหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ปีที่ 67

ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในพิธีทางศาสนา พิธีบรรจุอัฐิ อดีตผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินและผู้เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ เนื่องในวันสถาปนาหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ปีที่ 67

วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีทางศาสนาและพิธีบรรจุอัฐิ อดีตผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินและผู้เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ครบรอบปีที่ 67 ณ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมี พลเรือโท รณรงค์ สิทธินันท์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน พร้อมด้วยกำลังพลหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับ

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ถือกำเนิดขึ้นในรัชสมัย พระบาทมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 โดยเรียกว่า “ทหารมะรีน” อันเป็นคำทับศัพท์จากคำว่า “Marines”ในภาษาอังกฤษ แต่ได้มีการจัดตั้งและยุบเลิกไปหลายครั้ง จนกระทั่งเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2498 กองทัพเรือ ได้สถาปนากรมนาวิกโยธินขึ้นอีกครั้งภายใต้คำแนะนำของกองทัพอเมริกัน ถึงเหตุผลความจำเป็นที่ต้องมีนาวิกโยธิน ที่ฐานทัพเรือสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และได้สืบต่อกิจการนาวิกโยธินอย่างจริงจัง ซึ่งทหารนาวิกโยธินได้ถือเอาวันที่ 30 กรกฎาคม ของทุกปีเป็นวันสถาปนาหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

นับตั้งแต่ได้มีทหารนาวิกโยธินในอดีตจนถึงปัจจุบันปฏิบัติ การสู้รบทั้งในการป้องกันประเทศและปราบปรามผู้ก่อการร้ายอย่างต่อเนื่องทำให้ทหารนาวิกโยธินจำนวนหนึ่งต้องสูญเสียชีวิต ดังนั้น ทหารนาวิกโยธินและประชาชนผู้มีจิตศรัทธา จึงได้ร่วมบริจาคเงินในการสร้างอนุสาวรีย์ทหารนาวิกโยธินขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกถึงผู้เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่มีลักษณะเป็นรูปหกเหลี่ยมฐานตรง ส่วนล่างประกอบด้วยแผ่นทองเหลือง จารึกประวัติทหารนาวิกโยธิน และรายชื่อของทหารนาวิกโยธินที่เสียชีวิตโดยรอบ ด้านบนสุดเป็นรูปยุทโธปกรณ์หล่อด้วยทองเหลืองปัดดำ ด้านหน้าเป็นรูปตัวโน้ต และเนื้อเพลงพระราชนิพนธ์ “ราชนาวิกโยธิน” ที่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรได้พระราชทานแก่ทหารนาวิกโยธิน เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2502

ส่วนด้านบนอื่น ๆ อีก 5 ด้าน เป็นรูปการปฏิบัติภารกิจของเหล่าทหารนาวิกโยธิน โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพิธีเปิด อนุสาวรีย์ทหารนาวิกโยธิน เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2528 ยังความปราบปลื้มและซาบซึ้ง ในพระมหากรุณาธิคุณแก่เหล่าทหารนาวิกโยธินทุกนายอย่างหาที่สุดมิได้

สำหรับกิจกรรมสำคัญที่ได้จัดให้มีขึ้นวันนี้ ประกอบด้วยพิธีบรรจุอัฐิอดีตผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินและผู้เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ พิธีสงฆ์เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้ผู้ที่ล่วงลับ พิธีกล่าวสดุดี และ พิธีวางพวงมาลา ณ อนุสาวรีย์ทหารนาวิกโยธิน และพิธีทางศาสนา เพื่อความเป็นสิริมงคล
ณ ศาสนสถานหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โดยในส่วนของพิธีบรรจุอัฐิอดีตผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินและผู้เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ ในปีนี้ประกอบด้วย

พลเรือเอก ปรีดา กาญจนรัตน์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ลำดับที่ 11 พลเรือโท เชษฐ โกมลฐิติ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ลำดับที่ 18 และอาสาสมัครทหาร พรานชิณวัตร หวังเสมอ ซึ่งเสียชีวิตจากการเหยียบกับระเบิดขณะปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดตราด เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2565

โดยกองทัพเรือ ได้จัดกองทหารเกียรติยศพร้อมเครื่องบินลำเลียงของกองทัพเรือในการเคลื่อนศพของอาสาสมัครทหารพรานชินวัตร ไปประกอบพิธีทางศาสนา ยังที่ภูมิลำเนา ณ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ก่อนจะนำอัฐิมาบรรจุและอนุสาวรีย์ทหารนาวิกโยธิน ในครั้งนี้

 

#กองทัพเรือ
#นาวิกโยธิน

Related posts