สมุทรสงคราม-กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมเพื่อความสุขของประชาชน

สำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมเพื่อความสุขของประชาชน ปรับแต่งภูมิทัศน์และทำความสะอาดพื้นที่ศาสนสถานที่จังหวัดสมุทรสงคราม ..//

 


ที่วัดโบสถ์ ตำบลบางกุ้ง อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และนายมงคลชัย สมอุดร รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ลงพื้นที่ จังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมเพื่อความสุขของประชาชน ครั้งที่ 1 โดยสำนักนายกรัฐมนตรีและสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงครามร่วมกันจัดขึ้น ซึ่งมีจิตอาสาในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมกันเป็นจำนวนมาก ภายใต้มาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด-19


ทั้งนี้ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้นำจิตอาสากล่าวคำปฏิญาณตน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ก่อนที่จิตอาสาจะแยกย้ายกันไปทำความสะอาดพื้นที่ศาสนสถาน ปรับแต่งภูมิทัศน์ บริเวณรอบพระอุโบสถ ศาลาการเปรียญ ศาลาริมน้ำ และร่วมกันปลูกต้นไม้ บริเวณด้านข้างพระอุโบสถ จากนั้นปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ได้ร่วมกันแจกสิ่งของอุปโภค บริโภคให้กับประชาชนในชุมชนบริเวณใกล้เคียงเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในช่วงสถานการณ์โควิด-19 อีกด้วย

Related posts