สระแก้ว-ชาวบ้านตาพระยาร้องสื่อ แก้ปัญหาที่ดินทับซ้อน ยันทำกินมาตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นย่าไม่จริงตามป่าไม้อ้างว่าบุกรุกป่า ล่าสุดธรรมาภิบาลลงพื้นที่

หลังจากชาวบ้านตาพระยาร้องสื่อ แก้ปัญหาที่ดินทับซ้อนยันทำกินมาตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นย่าไม่จริงตามป่าไม้อ้างว่าบุกรุกป่าไม่จริง ล่าสุดธรรมาภิบาลจังหวัดสระแก้วได้ลงพื้นที่ดินทำกินของชาวบ้านทัพไทย ต.ทัพไทย อ.ตาพระยาแล้ว

*****วันนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสาโรจน์ ทองพรหม รองประธานธรรมาภิบาลจังหวัดสระแก้ว นายสมิทธิ์ เย็นสบาย กรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสะแก้ว นายยุทธพัฒน์ เพชรประเสริฐ ตัวแทนชาวบ้าน นายสุวิทย์ มากทอง อายุ 59 ปี อยู่บ้านเลขที่ 199 หมู 1 ต.ทัพไทย อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว เข้าร้องเรียนผ่านสมาคมนักข่าวนักสื่อมวลชนจังหวัดสระแก้ว เรื่องที่ดินทำกินข้อเท็จจริง กรณีการร้องเรียนขอที่ดินคืน เคยร้องเรียนผ่านหลายหน่วยงาน ข้อมูลในเชิงลึก ซึ่งระบุว่าเป็นชุมชนใหญ่มีผู้อยู่อาศัยที่ดินทำกินหลังรัฐบาลออกเอกสารสิทธิ์ ถือครองเป็นใบ สค.6 ใบ ภบท.5 เสียภาษีทุกปีในขณะนั้น จนถึงปัจจุบันนี้ พื้นที่ดินของหมู่บ้านไม่มีป่าแล้ว มีแต่พืชผลทางการเกษตรของชาวบ้านประกอบอาชีพทำการเกษตรกรรมปลูกมันสำประหลัง ปลูกข้าว ปลูกลำไย ทำสวนผสม ในเนื้อที่ 16 ไร่ ได้ทำประโยชน์ในที่ดินบริเวณดังกล่าวมีแต่ป่าไม้มาทับซ้อนที่ดินทำกินของชาวบ้าน ถือว่าละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ดินทำกินที่อยู่อาศัย คุมพื้นที่บ้านทัพไทย และบ้านทับทิมสยาม 03 กรณีบ้าน 03 ผู้ใหญ่บ้านนำที่ดินที่มีเจ้าของอยู่แล้วนำไปเป็นป่าชุมชนทำให้ไปทับที่ทำกินที่มีเจ้าของเดิมอยู่ และปลูกป่าทับซ้อนรวมถึง ประกาศ ชุมชนป่าไม้ ประกาศที่สาธารณะประโยชน์ทับซ้อนที่ทำกินของชาวบ้านดังกล่าวขอให้ผู้มีอำนาจช่วยแก้ไขปัญหาให้ชาวบ้านตาดำๆที่ไม่มีทางสู้กับภาครัฐด้วย


*****ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายสาโรจน์ ทองพรหม รองประธานธรรมาภิบาลจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า ชาวบ้านร้องขอความเป็นธรรมที่ถูกป่าไปไม้แจ้งจับกล่าวหาว่าบุกรุกป่า จึงขอความเป็นธรรมมายังผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว จากนี้ไปจะเชิญคณะกรรมาภิบาลประชุมเพื่อสรุปปัญหาที่ดินของประชาชนที่ถูกป่าไม้แจ้งจับข้อหาบุกรุกให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรีไว้เพื่อพิจารณาเพื่อแก้ไขปัญหากรณีตรวจสอบการประกาศเขตป่าชุมชนบ้านทับทิมสยาม 03 ทับที่ดินทำกินของราษฎรอีก 16 รายทำให้ได้รับความเดือดร้อน ทั้งนี้ ชาวบ้านได้ร้องเรียนขอความเป็นธรรมมานานกว่า 16 ปี ดังนั้น ชาวบ้านทัพไทย หมู่ 1 บ้านทับทิมสยาม 03 ,หมู่ 9 มีรายชื่อและภาพถ่าย ประกอบเป็นข้อมูล เพื่อขอคืนที่ดินทำกินที่อยู่อาศัยให้ชาวบ้านทุกรายที่ขอไว้ โดยนำ มติ ครม. เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2541 เพื่อแก้ไขปัญหา ที่ดินให้เกษตรกรดังกล่าว


*****นายยุทธพัฒน์ เพชรประเสริฐ ตัวแทนชาวบ้าน กล่าวว่า ซึ่งนายสุวิทย์ มากทอง อายุ 59 ปี กล่าวด้วยความน้อยเนื้อต่ำใจว่า เขาได้ทำการเกษตรมาอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาไม่เคยมีผู้ใดมาคัดค้านเริ่มต้นทำการเกษตร ปลูกข้าวโพด ปลูกมันสำประหลังเรื่อยมาตั้งแต่ พ.ศ. 2536 เป็นต้นมาไม่เคยปล่อยให้เป็นที่รกร่างว่างเปล่าในพื้นที่การเกษตร ในสิทธิ์ครอบครอง ภ.บ.ท.6 ยังเคยได้เสนอขอออกใบเสียภาษี ดอกหญ้า ให้กับรัฐแต่ผู้นำชุมชนในพื้นที่ ถืออำนาจเข้ามาปักป้ายเป็นป่าชุมชนในที่ดินทำกินของประชาชน ผู้นำได้แอบอ่างว่าเป็นที่ของโครงการ ผู้ดูแลเอาป้ายปักเป็นเขตป่าชุมชนในปี 2560ประชาชนได้ทำเกษตรมาถึง28 ปี ซึ่งกรณีดังกล่าวพื้นที่ดินทำกินข้างเคียงที่ของตนพึ่งเข้ามาทำกินยังไม่ได้ถึง 2 ปี ทำไหมไม่มีความผิดเป็นการเลือกปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหรือไม่ ดังนั้นการแก้ไขปัญหาที่ดินของอำเภอตาพระยามีการทับช้อนกันเป็นจำนวนมาก ปลัดกระทรวงมอบหมายกรมป่าไม้ กรมอุทยานฯ ให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยมีผู้เดือดร้อนในอำเภอตาพระยา จ.สระแก้ว และเป็นปัญหาที่จะต้องแก้ไข ขอที่ดินทำกินคืนให้กับประชาชนต่อไป

***ภาพ/วีระยุทธ สารการ /ข่าว สมศักดิ์ สารการ /บูรพาทีวีออนไลน์ รายงาน

Related posts