รถขนขยะของ ทน.หาดใหญ่ ผิดสัญญา แอบขนขยะ 270 ตันวิ่งผ่าน ต.ท่าโพธิ์

รถขนขยะของ ทน.หาดใหญ่ ผิดสัญญา แอบขนขยะ 270 ตันวิ่งผ่าน ต.ท่าโพธิ์

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา ที่ หมู่ 4 ต.ท่าโพธิ์ อ.สะเดา จ.สงขลา ได้มีชาวบ้านจากหมู่ 4 และ หมู่ 7 ต.ท่าโพธิ์ และบ้านเกาะโอน อ.สะเดา กว่า 100 คน พากัน มาปิดทางผ่านไปที่ทิ้งขยะในพื้นที่ อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา
เนื่องจากเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา ที่ ห้องประชุมชั่วคราว วัดสองพี่น้อง ต.ท่าโพธิ์ อ.สะเดา จ.สงขลา ได้มีชาวบ้านจาก หมู่ที่ 4 และ หมู่ที่ 7 ต.ท่าโพธิ์ อ.สะเดา จ.สงขลา และชาวบ้านใกล้เคียงได้พากันมารวมตัวกันกว่า 100 คน เพื่อหารือเรื่องรถขนขยะของเทศบาลนครหาดใหญ่ ทุกประเภท ที่ผ่านมาเส้นทางสายเกาะโอน ต.ท่าโพธิ์ อ.สะเดา โดยมีนายคล่อง เรืองสังข์ ปลัดอาวุโส อ.สะเดา เป็นประธาน และ มีนายสัมฤทธิ์ บุญรัตน์ รอง นายกเทศมนตรีเทศบาลนครหาดใหญ่ ตัวแทนผู้รับจ้างขนขยะ เข้าร่วมรับฟังปัญหาและเหตุผลความต้องการของชาว ต.ท่าโพธิ์ และตำบลใกล้เคียง


ซึ่งถนนสายเกาะโอนเป็นเส้นทางที่มีชาวบ้าน ประชาชนใช้สัญจร เป็นเส้นหลักเชื่องระหว่างถนนควนสะตอ และหมู่บ้านเขาวังชิง และสามารถทะลุไปยังหมู่บ้านโคกเหรียง และตำบลอื่นๆใน อ.คลองหอยโข่งได้ ซึ่งยังสามารถวิ่งเส้นทางนี้เพื่อไปยังบ่อคัดแยกขยะคลองหอยโข่ง โดยมีรถของหน่วยงานราชการต่างๆใช้เส้นทางนี้มาทิ้งขยะอยู่แล้วอย่างน้อย 6 หน่วยงาน เช่น อบต.ท่าโพธิ์ ,อบต.ปริก,ทต.นาทวีนอก,อบต.วังใหญ่,อบต.ปลักหนู และ อบต.ประกอบ โดยผ่านชุมชนบ้านเกาะโอน ซึ่งมี 2 หมู่บ้าน คือ หมู่ 4 และ หมู่ที่ 7 ต.ท่าโพธิ์ อ.สะเดา โดยมีบ้านเรือนประชาชนและชาวบ้าน ที่ใช้เส้นทางนี้สัญจรและเพื่อไปกรีดยางพารา


วันนี้ มีรถขยะของ ทน.หาดใหญ่ไป กลับ 100 เที่ยว / วัน ซึ่งมีขยะมากกว่า 270 ตัน ( ของ ทน.นครหาดใหญ่ เท่านั้น )ได้สร้างความเดือดร้อน รำคาญให้แก่ประชาชนที่มีบ้านเรือนในระแวกดังกล่าว รวมถึงผู้สัญจรไป มา ที่ใช้เส้นทางนี้ และยังมีผู้วิ่งออกกำลังกาย ,ปั่นจักรยาน ตอนนี้ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก จากการรถขนขยะที่วิ่งผ่าน ทำให้เกิดผลกระทบ 1 กลิ่นของขยะที่สิ่งกลิ่นเหม็นของรถขยะที่วิ่งสวนทางกับชาวบ้าน 2.ขยะที่ตกหล่นจากรถขยะที่ไม่มีความรับผิดชอบและไม่ได้มาตรฐาน ไม่ถูกต้องตามหลักสาธารณสุข 3.น้ำจากรถขยะที่ไม่ได้มาตรฐาน ไหลตลอดเส้นทางในหมู่บ้านเป็นคราบดำคล่ำ สิ่งกลิ่นเหม็น ตลอดเส้นทาง 4.การเร่งรีบในการขนส่ง เนื่องจากขยะเยอะ ทำให้รถขยะขับเร็วมาก 5.เสียงดังรบกวนการพักผ่อนเพราะรถยนต์วิ่งตลอดทั้งกลางวันและกลางคืน

 
ซึ่งในที่ประชุมของวันนั้นมีข้อสรุปที่ชัดเจน ไม่ให้รถขนขยะจากหาดใหญ่ วิ่งผ่านถนนสายนี้ หลังจากนั้น ก็ไม่มีรถขนขยะวิ่งผ่าน แต่ต่อมา ได้มีผู้หญิงอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของ ทน.หาดใหญ่ มาพูดข่มขู่คนที่มาประชุมในวันนั้นฯว่า จะมีรถนำรถขนขยะจากหาดใหญ่วิ่งผ่านเหมือนเดิม อย่าไปเที่ยวเดินออกไปถนน เพราะ จะมีรถตำรวจนำ และ รถกระบะที่มีนักเลงของผู้ขนขยะคุมปิดท้ายมาด้วย จากนั้น ก็เริ่มมีรถขนขยะจากเทศบาลนครหาดใหญ่ ซึ่งมีขยะประมาณ 270 ตัน วิ่งขนขยะผ่าน หมู่ 4 และ หมู่ 7 ต.ท่าโพธิ์ อ.สะเดา โดยใช้ทั้งรถสิบล้อ และรถ 6 ล้อ ทั้งที่ได้มาตรฐาน และ ไม่ได้มาตรฐานขนขยะทำน้ำขยะเรี่ยราดบนถนน และมีกลิ่นเหม็นเน่า

 

แถมรถที่วิ่งผ่านยังส่งเสียงดังพร้อมกับใช้ความเร็ววิ่งขนขยะมาทิ้งทั้งกลางวัน และกลางคืน จนเมื่อวานนี้ ชาวบ้านทั้งหมู่ 4 และ หมู่ 7 ต.ท่าโพธิ์ จึงได้ทำการปิดถนนไม่ให้รถสิบล้อ และ 6 ล้อที่ขนขยะจากนครหาดใหญ่ วันละกว่า 70 เที่ยว มาทิ้ง โดยผู้ขับรถขนขยะกับชาวบ้าน มีการเจรจากันอยู่นาน จึงสามารถตกลงกันได้ปล่อยให้นำขยะที่บรรทุกมาครั้งนี้ผ่านไปทิ้งได้ แต่ไม่ให้วิ่งกลับทางเดิม ให้ไปทางเขาวังชิง จากนั้นชาวบ้านก็พากันแยกย้ายกันกลับ และหากพบว่ารถขนขยะยังขนขยะวิ่งผ่านมาเส้นทางนี้อีก ก็จะทำการปิดถนนไม่ให้รถขนขยะวิ่งผ่านไปได้

 

นายปรีชา สถิตเรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

Related posts