“นิพนธ์ ” เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างกุฏิรับรองพระเถระ ณ วัดสามกอง อ.เมือง จ.สงขลา

“นิพนธ์ ” เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างกุฏิรับรองพระเถระ ณ วัดสามกอง อ.เมือง จ.สงขลา

 


เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 28 มกราคม 2565 นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในการทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี และวางศิลาฤกษ์การสร้างกุฏิรับรองพระเถระ ณ วัดสามกอง ตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยมีพระธรรมวชิรญาณ เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร-สมุทรปราการ (ธรรมยุต) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร
เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดยมียอดปัจจัยในการทำบุญครั้งนี้ทั้งสิ้นรวม 100,185 บาท

อนึ่ง เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย ได้ร่วมทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2564 โดยยอดเงินกฐินสามัคคีทั้งหมดจากที่มีผู้มีจิตศรัทธาที่ได้ร่วมทำบุญถวายจตุปัจจัย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,396,851 บาท

โดยการจัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้ สืบเนื่องจากปัจจุบันทางวัดสามกอง ได้มีการสร้างกุฏิรับรองพระเถระ ซึ่งปัจจุบันยังขาดงบประมาณในการดำเนินการก่อสร้าง ชาวบ้านและคณะผู้มีจิตศรัทธา จึงได้ร่วมกันจัดผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้ขึ้นมา เพื่อหาเงินสมทบทุนในการก่อสร้างกุฏิรับรองพระเถระให้กับทางวัดสามกอง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อคณะสงฆ์และพุทธศาสนาต่อไป ทั้งนี้ในบริเวณงานได้มีการจัดกิจกรรมภายใต้มาตรการป้องกันโควิด 19 ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด

 

///

Related posts