กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง มอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2565

กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง มอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2565

กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง ลงพื้นที่มอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2565 แก่ส่วนราชการและผู้นำชุมชนในพื้นที่เทศบาลเมืองมาบตาพุด เทศบาลเมืองบ้านฉาง เทศบาลตำบลบ้านฉางและเทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา นำโดย ดร. วิสุทธิ์ หนูงาม ประธานอนุกรรมการชุมชนสัมพันธ์และการสื่อความกลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง และผู้บริหาร กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง

ประกอบไปด้วย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน), บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน), บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) และ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) โดยในปีนี้ กลุ่ม ปตท. ต้องการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชน และส่งเสริมเศรษฐกิจให้กับชาวจังหวัดระยองจึงได้จัดทำกระเช้าจากผลิตภัณฑ์ชุมชนส่งมอบความสุขเนื่องในวันปีใหม่

 

ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน

Related posts