ระยอง-รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดการประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 33 (มีคลิป)

ระยอง-รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดการประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 33

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=Zmx021HzXmk[/embedyt]

 

เมื่อวันที่ 20 ม.ค.2565 ที่โรงแรมโกลเด้นซิตี้ อ.เมือง จ.ระยอง นายยศพล เวณุโกเศศ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานการประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งจัดภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 แพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด มีว่าที่เรือตรีชูชีพ อรุณเหลือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง ในฐานประธานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก และกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสถานศึกษา ตัวครูและนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมประชุมฯ โดยมีการประชุมทางไกลผ่านระบบทีวีคอนเฟอเรนซ์ด้วย


ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา สมาชิกองค์การนักวิชาชีพได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพทั้งด้านความรู้ ทักษะ คุณธรรมและจริยธรรม โดยมุ่งเน้นคุณสมบัติอันพึงประสงค์ให้ผู้เรียน เป็นคนเก่ง สามารถอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นอย่างเป็นสุข นักเรียน นักศึกษาสามารถใช้ทักษะจากการเรียนมาปฏิบัติจริงได้ จนเกิดทักษะการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีรายได้เลี้ยงตัวเอง และเป็นกำลังหลักในพัฒนาประเทศได้ในอนาคตอีกด้วย

นายยศพล เวณุโกเศศ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า นโยบายการพัฒนากำลังคนการศึกษาภาคอาชีวศึกษานั้น จะเน้นในเรื่องของความร่วมมือแบบทวิภาคีร่วมกับเครือข่ายภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ โดยเฉพาะภาคตะวันออก และจังหวัดระยอง อยู่ในเขต EEC ก็จะมีการจัดการเรียน การสอนร่วมกัน รวมทั้งส่งเด็กนักเรียน นักศึกษาเข้าฝึกงานกับผู้ประกอบการ เพื่อให้เรียนรู้เทคโนโลยีที่ตรงกับความต้องการตลาดแรงงานใน EEC

วฐิต กลางนอก ข่าว/ภาพ
ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน

Related posts