นราธิวาส-รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานประชุม ศบค.นราธิวาส อนุมัติให้โรงเรียนเปิด On-Site

นราธิวาส-รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานประชุม ศบค.นราธิวาส อนุมัติให้โรงเรียนเป…

Read More

โรงเรียนประชานิเวศน์ จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2564

โรงเรียนประชานิเวศน์ จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2564   วันที่…

Read More

นราธิวาส-สช.นราธิวาส จัดประชุมขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส เพื่อพัฒนาการศึกษาเอกชนจังหวัดชายเเดนภาคใต้

นราธิวาส-สช.นราธิวาส จัดประชุมขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส เพื่อพัฒนาการศึ…

Read More

สระบุรี-ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ เพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจน ที่ไม่ได้เรียนต่อ หลังจบการศึกษาภาคบังคับ ในปีงบประมาณ 2565(คลิปเสียง)

สระบุรี-ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ เพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจน ที่ไ…

Read More

สระบุรี -พิธีมอบเงินพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาที่ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆปรับสถานศึกษา เป็นโรงพยาบาลสนามหรือสถานที่กักตัวให้แก่ผู้ป่วยโรคติดเชื้อ COVID-19(คลิปเสียง)

สระบุรี -พิธีมอบเงินพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาที…

Read More

ระยอง-พิธีเปิดโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา วิธีการปิดบัญชีสถานศึกษารูปแบบใหม่ (Excel) ตามระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)

ระยอง-พิธีเปิดโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา วิธีการปิดบัญชีสถานศึกษารูปแบบใหม่ (Exc…

Read More

ตราด-โรงเรียนบ้านคลองมะนาว ก่อนเข้า ตรวจวัดอุณหภูมิประเมินการป้องกันโควิด -19 ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา (Onsite) วันที่สอง (ชมคลิป)

ตราด-โรงเรียนบ้านคลองมะนาว ก่อนเข้า ตรวจวัดอุณหภูมิประเมินการป้องกันโควิด -19 ในการจัดการเ…

Read More

ศึกษาธิการจังหวัดระยอง จัดพิธีมอบรางวัลคุณากร รางวัลครูยิ่งคุณ และรางวัลครูขวัญศิษย์ ปี 2564 เชิดชูครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงชีวิตลูกศิษย์และมีคุณูปการต่อวงการศึกษา (มีคลิป)

ศึกษาธิการจังหวัดระยอง จัดพิธีมอบรางวัลคุณากร รางวัลครูยิ่งคุณ และรางวัลครูขวัญศิษย์ ปี 25…

Read More

ผวจ.สุโขทัย ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเปิดภาคเรียนที่ ๒ วันแรก พร้อมกำชับป้องกันโควิด-๑๙ จริงจังและต่อเนื่อง

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ตรวจเยี่ยมโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม เปิดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ …

Read More

นครนายก – สถาบันการอาชีวศึกษาประชุมวิชาการ ระดับชาติ ครั้งที่ 5 สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านงานวิจัย-เทคโนโลยี

นครนายก – สถาบันการอาชีวศึกษาประชุมวิชาการ ระดับชาติ ครั้งที่ 5 สร้างเครือข่ายความร่…

Read More