เชียงใหม่-รมช.ศธ. คุณหญิงกัลยา เปิดงานเวทีวิชาการนวัตกรรมสะเต็มศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งชาติ ครั้งที่ 2

รมช.ศธ. คุณหญิงกัลยา เปิดงานเวทีวิชาการนวัตกรรมสะเต็มศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งชาติ ครั้งที่ 2(T…

Read More

กองทัพอากาศ ร่วมกับ มูลนิธิเพื่อพัฒนาการศึกษาเอกชน และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จัดพิธีมอบรางวัลให้กับผู้ชนะเลิศการประกวดโครงการ Out of the Box และโครงการ Clip You Life Click Your Future

กองทัพอากาศ ร่วมกับ มูลนิธิเพื่อพัฒนาการศึกษาเอกชน และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอ…

Read More

สระบุรี – กกต.สระบุรี ประเมิน ปชส.”กิจกรรมสื่ออัตลักษณ์ท้องถิ่นไทย สร้างนวัตกรรมใหม่ พร้อมใจไปเลือกตั้ง” โรงเรียนเสาไห้”วิมลวิทยานุกุล”

สระบุรี – กกต.สระบุรี ประเมิน ปชส.”กิจกรรมสื่ออัตลักษณ์ท้องถิ่นไทย สร้างนวัตกร…

Read More

ศูนย์การศึกษาทวิภาคีเครือไทย-เทคร่วมเป็นกรรมการคัดเลือก นักเรียน นักศึกษา ที่มีคุณสมบัติดีเด่น เพื่อรับเกียรติบัตรเยาวชนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565 กับ สมาคมคนของแผ่นดิน

ศูนย์การศึกษาทวิภาคีเครือไทย-เทคร่วมเป็นกรรมการคัดเลือก นักเรียน นักศึกษา ที่มีคุณสมบัติดี…

Read More

จันทบุรี-องคมนตรี ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จังหวัดจันทบุรี รับทราบปัญหา อุปสรรค ผลความสำเร็จของการศึกษาเยาวชนที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตในอนาคต

จันทบุรี-องคมนตรี ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จังหวัดจัน…

Read More

ปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดสุราษฎร์รังสรรค์(วัดดอนมะกูด) สามโคก มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนดีแต่ยากจน

ปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดสุราษฎร์รังสรรค์(วัดดอนมะกูด) สามโคก มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนดีแต…

Read More

ฉะเชิงเทรา- 4 องค์กรจับมือลงนามบันทึกข้อตกลง เพื่อข้าราชการครูทั้งภาครัฐและเอกชน

ฉะเชิงเทรา- 4 องค์กรจับมือลงนามบันทึกข้อตกลง เพื่อข้าราชการครูทั้งภาครัฐและเอกชน วันนี้ 6 …

Read More

EEC HDC พร้อมจับมือวิทยาลัยเทคนิคระยอง ต่อยอดการผลิตบุคลากรดิจิทัลและเทคโนโลยี

EEC HDC พร้อมจับมือวิทยาลัยเทคนิคระยอง ต่อยอดการผลิตบุคลากรดิจิทัลและเทคโนโลยี ว่าที่เรือต…

Read More

เด็กเทพฯเจ๋ง! ชัชชาติ มอบรางวัลเยาวชนดีเด่น(ประกายเพชร) จากผลงาน“เครื่องขุดดิน พรวนดิน รดน้ำ หยอดเมล็ด ด้วยโปรแกรม Arduino”

เด็กเทพฯเจ๋ง! ชัชชาติ มอบรางวัลเยาวชนดีเด่น(ประกายเพชร) จากผลงาน“เครื่องขุดดิน พรวนดิน รดน…

Read More