ชัยภูมิ-สพม.ชัยภูมิ จับมือ ศูนย์การศึกษาพิเศษ พัฒนาคุณภาพครูสู่การพัฒนาสมรรถภาพเด็กพิการเรียนรวม

ชัยภูมิ-สพม.ชัยภูมิ จับมือ ศูนย์การศึกษาพิเศษ พัฒนาคุณภาพครูสู่การพัฒนาสมรรถภาพเด็กพิการเร…

Read More

เทคนิคระยอง จัดงานไหว้ครู เพื่อระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ และมุ่งปลูกฝังให้นักเรียน นักศึกษาเห็นถึงความสำคัญของ ‘ครู’

เทคนิคระยอง จัดงานไหว้ครู เพื่อระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ และมุ่งปลูกฝังให้นักเรียน นักศึ…

Read More

โรงเรียนสาครพิทยาคาร สังคมพหุวัฒนธรรม จัดไหว้ครูในทัศคติอิสลาม

โรงเรียนสาครพิทยาคาร จัดพิธีไหว้ครูและกิจกรรมพระคุณครูในทัศนอิสลาม “ สาครพิทยาคาร สังคมพหุ…

Read More

ผอ.สพม.สงขลา-สตูล ติวเข้ม ผู้เกี่ยวข้อง สอบครูผู้ช่วยต้อง สุจริตเท่านั้น

ผอ.สพม.สงขลา-สตูล ติวเข้ม ผู้เกี่ยวข้อง สอบครูผู้ช่วยต้อง สุจริตเท่านั้น   ที่ สพม.สง…

Read More

ชัยภูมิ-เปิดป้ายสมาคมผู้บริหารฯ สพม.ชัยภูมิ เพื่อการขับเคลื่อนการศึกษาอย่างมืออาชีพ

ชัยภูมิ-เปิดป้ายสมาคมผู้บริหารฯ สพม.ชัยภูมิ เพื่อการขับเคลื่อนการศึกษาอย่างมืออาชีพ  …

Read More

เทคนิคระยอง ประชุมเครือข่ายพบปะผู้ปกครอง ชี้แจงนโยบายแนวทางการจัดการเรียนการสอนดูแลนักเรียน นักศึกษา มุ่งลดการออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

เทคนิคระยอง ประชุมเครือข่ายพบปะผู้ปกครอง ชี้แจงนโยบายแนวทางการจัดการเรียนการสอนดูแลนักเรีย…

Read More

“เปิดเทอมสร้างสุข ให้ความรักก่อนให้ความรู้” ครูท่าจีนอุดมวิทยาเล่นของ ผูกข้อมือมัดใจนักเรียน

“เปิดเทอมสร้างสุข ให้ความรักก่อนให้ความรู้” ครูท่าจีนอุดมวิทยาเล่นของ ผูกข้อมื…

Read More

รอง ผอ. สพป.สงขลา เขต 2 เปิดการอบรมโครงการพัฒนาครูผู้สอนภาษาไทยระดับประถมศึกษา ปีที่ 1

รอง ผอ. สพป.สงขลา เขต 2 เปิดการอบรมโครงการพัฒนาครูผู้สอนภาษาไทยระดับประถมศึกษา ปีที่ 1 &nb…

Read More