การประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล และวิทยาการคำนวณ (Coding) ผ่านระบบออนไลน์

การประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล และวิทยาการคำนวณ (Coding) ผ่า…

Read More

วชช.สตูลมองไกลจัดการศึกษาบูรณาการ เครดิตแบงค์ กับการทำงาน (WIL) สาขาการท่องเที่ยว และบริการ แก่ นร.ชาติพันธุ์ อูรักลาโว้ย ต่อยอด อนุปริญญาตรี จบครบปีครึ่ง

วชช.สตูลมองไกลจัดการศึกษาบูรณาการ เครดิตแบงค์ กับการทำงาน (WIL) สาขาการท่องเที่ยว และบริกา…

Read More

ประถมสงขลา 2 พร้อมเวทีแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค ครั้งที่ 71

ประถมสงขลา 2 พร้อมเวทีแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค ครั้งที่ 71   เมื่อวานน…

Read More

เทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยอง มอบประกาศนียบัตรนักศึกษาสำเร็จการศึกษา พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่สถานประกอบการ ชุมชน และผู้ปกครองที่สนับสนุนการศึกษา และส่งบุตรหลานให้มาเรียน

เทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยอง มอบประกาศนียบัตรนักศึกษาสำเร็จการศึกษา พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่สถา…

Read More

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี ประชุมปฏิบัติการคณะทำงานจัดทำแผนการศึกษาจังหวัดสระบุรี

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี ประชุมปฏิบัติการคณะทำงานจัดทำแผนการศึกษาจังหวัดสระบุรี &n…

Read More

เทคนิคระยอง เปิดสอบเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. และ ปวส. ทำข้อสอบผ่านมือถือ มุ่งสร้างความซื่อสัตย์สุจริตของนักเรียน นักศึกษาไม่โกงข้อสอบ

เทคนิคระยอง เปิดสอบเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. และ ปวส. ทำข้อสอบผ่านมือถือ มุ่งสร้างความซื่อสัต…

Read More

ปทุมธานี “นายกอู๋” เป็นประธานมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาระดับอาชีวศึกษา ปริญญาตรี ประจำปีงบประมาณ 2566 (ภาคเรียนที่ 2/2566)

ปทุมธานี “นายกอู๋” เป็นประธานมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาระดับอาชีวศึกษา ปริญญ…

Read More