เทคนิคระยอง ประชุมเครือข่ายพบปะผู้ปกครอง ชี้แจงนโยบายแนวทางการจัดการเรียนการสอนดูแลนักเรียน นักศึกษา มุ่งลดการออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

เทคนิคระยอง ประชุมเครือข่ายพบปะผู้ปกครอง ชี้แจงนโยบายแนวทางการจัดการเรียนการสอนดูแลนักเรียน นักศึกษา มุ่งลดการออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

 

 

เมื่อวันที่ 19 พ.ค.67 ที่โดมเอนกประสงค์วิทยาลัยเทคนิคระยอง ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง นายกิตติพงค์ อุตตมะเวทิน ผอ.วิทยาลัยเทคนิคระยอง เป็นประธานในการประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง เพื่อลดการออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1 ทุกสาขาวิชา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567

 

โดยมีผู้ปกครองของนักเรียน นักศึกษาจำนวนมาก เข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอน แนวทางการดูแลนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยฯ และการโชว์เดินแบบชุดนักเรียน นักศึกษา และชุดฝึกปฏิบัติการที่ถูกระเบียบให้ผู้ปกครองรับทราบด้วย รวมทั้งเปิดบูธนิทรรศการผลงานของผู้เรียนให้ผู้ปกครองเยี่ยมชม และยังได้ช้อป ชิม ชิลล์กับตลาดนัดขายของอีกด้วย

   

นายกิตติพงค์ เปิดเผยว่า การประชุมเครือข่ายผู้ปกครองดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อชี้แจงนโยบายการดำเนินการจัดการเรียนการสอน กฎระเบียนของทางวิทยาลัยฯ การดูแลผู้เรียน รวมไปถึงการพบปะครูที่ปรึกษาที่แผนกวิชา เพื่อสร้างความสัมพันธ์ และพูดคุยสอบถามปัญหาในการดูแลผู้เรียนร่วมกับผู้ปกครอง ทั้งนี้มุ่งลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน.

Related posts