เทคนิคระยอง จัดงานไหว้ครู เพื่อระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ และมุ่งปลูกฝังให้นักเรียน นักศึกษาเห็นถึงความสำคัญของ ‘ครู’

เทคนิคระยอง จัดงานไหว้ครู เพื่อระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ และมุ่งปลูกฝังให้นักเรียน นักศึกษาเห็นถึงความสำคัญของ ‘ครู’

 

     

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 20 มิ.ย.67 ที่อาคารอเนกประสงค์วิทยาลัยเทคนิคระยอง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง นายกิตติพงค์ อุตตมะเวทิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง เป็นประธานในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567 มีนายอานุภาพ วาสะสิริ นายชรินทร์ ชูชื่น นายชาคริต รุ่งรัตน์ และ นางณัฐธารีย์ สิริกุลปัญญาพร รองผู้อำนวยการฯ คณะครู อาจารย์ทุกแผนกวิชา และตัวแทนนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมพิธีฯ และไหว้บวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม มอบเกียรติบัตรคนดีศรีเทคนิคระยอง เกียรติบัตรนักเรียน นักศึกษาออกค่ายพัฒนา และรางวัลประกวดพานไหว้ครู รวมทั้งมีตัวแทนนักเรียน นักศึกษาทุกชั้นปี กล่าวคำไหว้ครู นำพานดอกไม้ธูปเทียนไหว้คณะครู และอาจารย์ผู้สอน ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชา

     

ทั้งนี้การจัดพิธีไหว้ครูดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อแสดงความเคารพรักและระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ โดยทางวิทยาลัยฯ ปลูกฝังให้นักเรียน นักศึกษาได้เห็นถึงความสำคัญของ ‘ครู’ ซึ่งเป็นบุคคลที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้มีความรู้เป็นคนดีของสังคม มีอาชีพ และอนาคตที่ดี ซึ่งนักเรียน นักศึกษาควรจะได้แสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อครู รวมทั้งบิดามารดา ผู้ถือว่าเป็นครูคนแรกด้วย สำหรับการจัดทำพานไหว้ครู ถือว่านักเรียน นักศึกษาได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ รู้จักประยุกต์ใช้สิ่งต่างๆ รอบตัวตกแต่งให้สวยงาม และเกิดประโยชน์.

Related posts