นครราชสีมา-วปอ.59 หมู่ใก่ฟ้า มอบทุนการศึกษา และถุงยังชีพ ให้แก่นักเรียนและผู้สูงอายุ

นครราชสีมา-วปอ.59 หมู่ใก่ฟ้า มอบทุนการศึกษา และถุงยังชีพ ให้แก่นักเรียนและผู้สูงอายุ

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2567 ณ โรงแรมภัทธานาวา เขาใหญ่ ต.ผญาเย็น อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา คณะ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.59 หมู่ไก่ฟ้า) นำโดยนายภิญโญ ประกอบผล หัวหน้าคณะ ได้มอบทุนการศึกษา 105 ทุนๆละ 2,000 บาท แก่เด็กนักเรียนในเขตตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา และมอบถุงยังชีพ 59 ราย แก่ผู้สูงอายุที่ยากไร้ในเขตพื้นที่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่กลุ่มเปาะบางของสังคมให้ดำรงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

Related posts