สระบุรี – ทุกภาคส่วนราชการถวายสักการะเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช(มีคลิป)

สระบุรี – ทุกภาคส่วนราชการถวายสักการะเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช(มีคลิป)

วันที่ 17 มกราคม 2567 ที่หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี นายบัญชา เชาวรินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นำส่วนราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ องค์กรและสมาคม ร่วมประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะและนำกล่าวถวายราชสดุดี เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ซึ่งตรงกับวันที่ 17 มกราคมของทุกปี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพ่อขุนรามคำแหง ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย


ทั้งนี้ ตามคณะรัฐมนตรีมีมติให้วันที่ 17 มกราคมของทุกปี เป็น “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช” และเป็นวันรัฐพิธีโดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ เนื่องจากเป็นวันประวัติศาสตร์ที่สำคัญยิ่งของปวงชนชาวไทย โดยเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงค้นพบศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ที่เป็นหลักฐานสำคัญว่าชนชาวไทยได้มีศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามมาแต่โบราณกาล


พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่ 3 ในราชวงศ์พระร่วงแห่งราชอาณาจักรสุโขทัย เสวยราชย์ประมาณพุทธศักราช 1826 ถึงประมาณพุทธศักราช 1841 ทั้งยังได้ทรงประดิษฐ์ตัวอักษรไทยขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 1826 ทำให้ชาติไทยได้สะสมความรู้ทางศิลปะ วัฒนธรรมและวิชาการต่าง ๆ นอกจากนี้ พระองค์ยังได้ทรงรวบรวมแคว้นต่าง ๆ เข้าด้วยกันจนเป็นราชอาณาจักรไทยที่กว้างใหญ่ไพศาล ทรงวางรากฐานแห่งความเจริญไว้ให้แก่ประเทศชาติและปวงชนชาวไทยทุกคน สืบทอดต่อกันมาเป็นระยะเวลายาวนาน
**********
กฤษฎา สมมาตร
รายงานข่าว

Related posts