สระบุรี – อบต.ห้วยขมิ้นร่วมกับ สสส.และ รพ.สต.ห้วยขมิ้น ประชุมขับเคลื่อนโครงการถนนสีขาวตำบลห้วยขมิ้น

สระบุรี – อบต.ห้วยขมิ้นร่วมกับ สสส.และ รพ.สต.ห้วยขมิ้น ประชุมขับเคลื่อนโครงการถนนสีขาวตำบลห้วยขมิ้น


วันที่ 26 ธันว่าคม 2566 ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้น อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี นางสาวชนัลญา สุรารักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้น นายนิรัน มหาวัตร์ นางสาววิไลลักษณ์ พาพิมพ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้น นายประจักษ์ จันทรเสนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยขมิ้น และหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)

และคณะกรรมการฯเข้าร่วมประชุมโครงการถนนสีขาวภายใต้โครงการเสริมสร้างความร่วมมือขยายผลการลดอุบัติเหตุทางถนน จังหวัดสระบุรีตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เพื่อหารือและร่วมกำหนดจุดเสี่ยง ถนนทางหลวงชนบท หมายเลข 3021 ซึ่งถนนเส้นนี้ผ่าน3ตำบลของอำเภอหนองแคโดยเริ่มจากสี่แยกร่องแซง ถนนทางหลวงชนบทหมายเลข 1045 จนถึงแยกหนองครก พื้นที่ตำบลหนองนาก ตามที่ที่ประชุมที่ผ่านมามีการแก้ไขปัญหาบาวส่วนแล้วและเพื่อให้โครงการถนนสีขาวตำบลห้วยขมิ้น แก้ไขการจัดการจุดเสี่ยงอย่างมีประสิทธิ์ยิ่งขึ้นในการลดอุบัติเหตุจากทุกฝ่ายดังนี้

1.จุดเสี่ยงถนนทางหลวง3021 บริเวณหน้า อบต.ห้วยขมิ้น โดยการติดป้ายชะลอความเร็ว 2.จุดเสี่ยงทางเข้าวัดห้วยขมิ้น หมู่9 ลักษณะปัญหาดำเนินการติดตั้งสัญญาณ(ไฟกระพริบ) แก้ไขโดยการประสานงานกับทางหลวงชนบทจังหวัดสระบุรีในการตีเส้นหรือสัญญาณเตือน 3. จุดเสี่ยงวัดห้วยทองหลางหมู่1 แจ้งประสานทางหลวงชนบทในวิสัยทัศน์ในการมองเห็นแก้ไขเรียบร้อยแล้ว 4.จุดเสี่ยงหมู่7 บริเวณโค้งซอยรวมญาติป้ายบังวิสัยทัศน์ ประสานทางหลวงชนบทจังหวัดสระบุรีแก้ไขทำการย้ายป้ายเพิ่มเติม

**********
กฤษฎา สมมาตร
รายงานข่าว

Related posts