จังหวัดสระบุรี ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2567 “สวดมนต์ข้ามปี วิถีไทย วิถีพุทธ วิถีพอเพียง”

จังหวัดสระบุรี ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2567 “สวดมนต์ข้ามปี วิถีไทย วิถีพุทธ วิถีพอเพียง”

นางรพีวรรณ บำรุง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี แจ้งว่า จังหวัดสระบุรี ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี กำหนดกิจกรรมสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2567 “สวดมนต์ข้ามปี วิถีไทย วิถีพุทธ วิถีพอเพียง” ในวันอาทิตย์ที่ 31 ธันวาคม 2566 ณ วัดศูนย์กลางระดับจังหวัดและวัดศูนย์กลางระดับอำเภอ ทั้ง 14 แห่ง ดังนี้ วัดศูนย์กลางระดับจังหวัด ได้แก่


1. วัดมงคลชัยพัฒนา พระอารามหลวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ เริ่มเวลา 21.00 น.
2. วัดพระพุทธแสงธรรม อำเภอหนองแค เริ่มเวลา 20.00 น.
วัดศูนย์กลางระดับอำเภอ ได้แก่
1.วัดเชิงเขา อำเภอเมืองสระบุรี เริ่มเวลา 22.00 น.
2. วัดแก่งคอย อำเภอแก่งคอย เริ่มเวลา 21.00 น.
3. วัดบ้านลาด อำเภอหนองแค เริ่มเวลา 21.00 น.


4.วัดมะขามเรียง อำเภอบ้านหมอ เริ่มเวลา19.30 น.
5.วัดพระพุทธบาท ราชวรมหาวิหาร อำเภอพระพุทธบาท เริ่มเวลา 20.00 น.
6.วัดเจริญธรรม อำเภอวิหารแดง เริ่มเวลา 21.00 น.
7.วัดสมุหประดิษฐาราม อำเภอเสาไห้ เริ่มเวลา 21.00 น.
8.วัดหนองนกชุม อำเภอหนองแซง เริ่มเวลา 19.00 น.
9.วัดคลองบุญ อำเภอหนองโดน เริ่มเวลา 21.00 น.


10.วัดมวกเหล็กนอก อำเภอมวกเหล็ก เริ่มเวลา 21.00 น.
11.วัดดอนทอง อำเภอดอนพุด เริ่มเวลา 20.00 น.
12.วัดภิบาลวังม่วง อำเภอวังม่วง เริ่มเวลา 19.00 น.
13.วัดมงคลชัยพัฒนา พระอารามหลวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ เริ่มเวลา 21.00 น.
จึงขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน ณ วัดใกล้บ้านที่ท่านสะดวกตามรายชื่อดังกล่าว
**********
กฤษฎา สมมาตร
รายงานข่าว

Related posts