กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง สนับสนุนกิจกรรมเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง “งานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและงานกาชาดจังหวัดระยอง ประจำปี 2566”

กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง สนับสนุนกิจกรรมเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง “งานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและงานกาชาดจังหวัดระยอง ประจำปี 2566”

กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง นำโดย คุณวิเชียร อาจองค์ หัวหน้าคณะทำงานสานสัมพันธ์ ระดับจังหวัดระยอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กลุ่ม ปตท. ร่วมมอบงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง “’งานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและงานกาชาดจังหวัดระยอง ประจำปี 2566” จำนวน 100,000 บาท โดยมี คุณไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ให้เกียรติเป็นผู้รับมอบ

กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง

Related posts