ยอดบุญกฐินทะลุ 1.28 ล้านบาท SPRC ทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2566 ณ วัดตากวน จังหวัดระยอง

ยอดบุญกฐินทะลุ 1.28 ล้านบาท SPRC ทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2566 ณ วัดตากวน จังหวัดระยอง

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 นายพงษ์กรณ์ ช่อชูวงศ์ ผู้จัดการทั่วไป – ความเป็นเลิศด้านปฏิบัติการ พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน SPRC ผู้บริหารเทศบาลเมืองมาบตาพุด ประธาน คณะกรรมการ และชาวบ้านชุมชนตากวน-อ่าวประดู่ ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2566 ถวายชุดผ้าไตรจีวร อัฐบริขาร และปัจจัย ณ วัดตากวน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง โดยมียอดเงินทำบุญรวมทั้งสิ้น1,286,789 บาท


วัตถุประสงค์ของการจัดงานบุญดังกล่าวนี้ เพื่อร่วมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา สืบสานประเพณีไทย รวมทั้งยังเป็นการสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน นอกจากนี้ SPRC ยังได้ร่วมงานบุญกฐินประจำปีในวัดอื่น ๆ ในพื้นที่จังหวัดระยอง รวมจำนวน 20 วัดอีกด้วย

Related posts