สระบุรี – ซีพี-เมจิ มอบหุ่นยนต์เพื่อการศึกษา-ถังขยะรีไซเคิล เดินหน้าความยั่งยืน

สระบุรี – ซีพี-เมจิ มอบหุ่นยนต์เพื่อการศึกษา-ถังขยะรีไซเคิล เดินหน้าความยั่งยืน

 

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 ที่ศูนย์ Milk Museum by CP-Meiji อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี นายพลวรรธณ์ เทียนชัยมงคล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีมอบหุ่นยนต์เพื่อการศึกษาและรับมอบถังขยะ จำนวน 500 ใบ จาก นางสาวสลิลรัตน์ พงษ์พานิช กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี-เมจิจำกัด ซึ่งผลิตด้วยเม็ดพลาสติกรีไซเคิลจากขวดนมเมจิใช้แล้ว จำนวน 15,000 ขวด เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ในจังหวัดสระบุรี

 


นางสาวสลิลรัตน์ พงษ์พานิช กรรมการผู้จัดการ ซีพี่-เมจิ กล่าวว่า ซีพี-เมจิ พัฒนาโครงการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมร่วมกับหน่วยงานราชการ โรงเรียน และชุมชน เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้พนักงานทำงานร่วมกัน จนเกิดผลสัมฤทธิ์โนหลายโครงการ อาทิ โครงการ Fit to the Height, โครงการ นวัตกรรม-การศึกษา-อนาคต, โครงการซีพี-เม รักษ์ป่า รักษ์น้ำ”การมอบหุ่นยนต์เพื่อการศึกษาในวันนี้ เป็นการต่อยอดจากการที่บุคลากรทางการศึกษาได้ผ่านการอบรมการสร้างนวัตกรรมการสอนผ่านหุ่นยนต์ ทั้ง 8 โรงเรียน นำองค์ความรู้ไปถ่ายทอดแก่เด็กๆ ในระดับชั้นประถมศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะตนเองผ่านการประดิษฐ์หุ่นยนต์ ทั้งด้านโครงสร้าง วงจรอิเล็กทรอนิกส์ การออกแบบ และการทำงานเป็นทีม เพิ่มพูนทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 สอดรับกับแนวทาง Thailand 4.0 ต่อยอดสู่การพัฒนาท้องถิ่นและประเทศ”


นางสาวสลิลรัตน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากโครงการด้านการศึกษาแล้ว ในปีนี้ บริษัทฯ ยังริเริ่มโครงการใหม่เพื่อให้ผู้บริโภคที่เป็นลูกค้าของเราได้มีส่วนร่วมดูแลสิ่งแวดล้อมไปด้วยกัน ผ่านโครงการ ‘ซีพี-เมจิ รีไซขุ่นโดย ซีพี-เมจิ รณรงค์ให้ผู้บริโภคช่วยกันส่งแกลลอนนมที่ใช้แล้ว กลับมารีไซเคิล และนำไปผลิตเป็นเม็ดพลาสติกใหม่ เพื่อทำเป็นถังขยะ ซึ่งโครงการฯ ดังกล่าว ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี บริษัทฯ จึงส่งมอบถังขยะ จำนวน 500 ใบแรกนี้ ให้แก่จังหวัดสระบุรี เพื่อสาธารณประโยชน์ และสนับสนุนการแยกขยะอย่างถูกวิธี ซึ่งเป็นต้นทางของการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป่
นายพลวรรธน์ เทียนชัยมงคล รองผู้ว่าฯ สระบุรี เปิดเผยว่า รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้

ท่านผู้ว่าฯ ฝากชื่นชม ซีพี-เมจิ ที่เป็นหนึ่งในสมาชิกชาวสระบุรี เพราะเป็นธุรกิจที่สร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ และยังมีวิสัยทัศน์การดำเนินธุรกิจควบคู่กับการดูแลชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมรอบโรงงานอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งเป็นต้นแบบให้ อีกหลายธุรกิจปฏิบัติตาม โดยเฉพาะมิติด้านสังคมที่ส่งเสริมการศึกษา สนับสนุนการเรียนรู้ของเยาวชนในโรงเรียนต่างๆ จนเกิดเป็นโรงเรียนเครือข่ายที่เข้มแข็งและด้านสิ่งแวดล้อมด้วยการริเริ่มโครงการผลิตถังขยะรีไซเคิลจากขวดนมพลาสติก และมอบแก่โรงเรียนต่าง ๆในจังหวัดสระบุรี พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้จากโครงการแยกขยะ ให้นักเรียนรู้จักการจัดการสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว

 

*************
กฤษฎา สมมาตร
รายงานข่าว

Related posts