สระบุรี – การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดสระบุรีตามกรอบทึ่กำหนดไว้ของฝ่ายนายจ้างและลูกจ้าง

สระบุรี – การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดสระบุรีตามกรอบทึ่กำหนดไว้ของฝ่ายนายจ้างและลูกจ้าง

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. สำนักงานแรงงานจังหวัดสระบุรี จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมตะแบกนา ชั้น 2 (ฝั่งทางรถไฟ) ศาลากลางจังหวัดสระบุรี โดยมีนายพลวรรธน์ เทียนชัยมงคล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการประชุมที่ประชุม


ทั้งนี้ อนุกรรมการภาครัฐ อนุกรรมการฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้าง ได้เข้าร่วมการประชุม เพื่อพิจารณาทบทวนความเหมาะสมอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดที่ใช้ในปัจจุบัน และเห็นชอบกรอบแนวทางหลักเกณฑ์การทบทวนความเหมาะสมของอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
***************


กฤษฎา สมมาตร
รายงานข่าว

Related posts