โครงการท่าเรือมาบตาพุด เฟส 3  ร่วมกิจกรรม อัญเชิญผ้าพระกฐินทอดถวาย ณ วัดโขดหิน จ.ระยอง

โครงการท่าเรือมาบตาพุด เฟส 3  ร่วมกิจกรรม อัญเชิญผ้าพระกฐินทอดถวาย ณ วัดโขดหิน จ.ระยอง

 


สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้โปรดประทานผ้าพระกฐิน ให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) นำไปทอดถวาย ณ วัดโขดหิน ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง เมื่อวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2566  นำโดย รศ. ดร.วีริศ อัมระปาล  ผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  (กนอ)  ทั้งนี้ โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3    ได้เข้าร่วมกิจรรม พร้อมด้วย ผู้บริหารและพนักงาน ของ บริษัท กัลฟ์ เอ็มทีพี แอลเอ็นจี เทอร์มินอล จำกัด

บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)  และ  กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาการก่อสร้างท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 (PMSC)  เข้าร่วมกิจกรรม ร่วมกับชุมชนในพื้นที่ ซึ่ง มีขบวนแห่อัญเชิญผ้าพระกฐินไปทอดถวายแด่พระสงฆ์ที่จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดโขดหิน เพื่อรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม แสดงความตั้งมั่นแห่งพระพุทธศาสนา  ยอดผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญกฐินจำนวน 1,103,467 บาท

Related posts