ถนนเส้นทางแห่งรักไทย-มาเลย์ บิ๊กไบค์มาเลย์ หนุนการศึกษาเด็กไทย รร.นาปริกจากดาโต๊ะมาเลย์

ถนนเส้นทางแห่งรักไทย-มาเลย์ บิ๊กไบค์มาเลย์ หนุนการศึกษาเด็กไทย รร.นาปริกจากดาโต๊ะมาเลย์

นายสุรเดช แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปริก (กุก่องวิทยาคาร)
ตั้งอยู่หมู่ที่ ๓ ตำบลปริก อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 3 อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา พร้อมครู นำนักเรียนเข้าต้อนรับและรับทุนการศึกษา ในงานมาเลย์….ปริกคือเมืองน่าด่าน จากทีมบิ๊กไบค์จากประเทศมาเลย์เซีย ร่วมสนับสนุนปัจจัยเป็นทุนการศึกษาให้นักเรียน จำนวน 20 ราย เพื่อใช้ในการจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์ เครื่องนุ่งห่ม และประกอบการเรียนรู้ ลดค่าใช้จ่ายผู้ปกครอง
_และมอบเงินพัฒนามัสยิดกลางปริก


ทีมSADAO ROUTE 4 บังซอน ปริก
ทั้งนี้ การเชื่อมความสัมพันธ์สันติสุขในพื้นที่ติดตะเข็บชายแดนไทย มาเลย์เซีย เพื่อความมั่นคง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการศึกษา ศาสนา ภาษา พหุวัฒนธรรม วิถีชีวิต ค้าชายแดน ด้านเศรษฐกิจ การคมนาคม อื่นๆ

นายสุรเดช กล่าวว่า เขตบริการของโรงเรียนรับการดูแลจากเทศบาลตำบลปริก หมู่ที่ 3 มีนักเรียน 160 คน มีครู -บุคลากรทางการศึกษาจำนวน. 15 คน ได้รับสนับสนุนด้านการศึกษาและใช้การศึกษาเส้นทางการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพสูงสอดคล้องนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย และอีกกระทรวงหลัก ในการใช้การศึกษาสร้างคุณภาพการศึกษาพัฒนาคุณภาพชีวิต

 

นายปรีชา สถิตเรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

Related posts