เทศบาลตำบลทับมา ลงนาม MOU โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

เทศบาลตำบลทับมา ลงนาม MOU โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 18 ก.ย.ที่ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลทับมา อ.เมือง จ.ระยอง นายชูชาติ คงทน รองนายกเทศมนตรีตำบลทับมา ร่วมลงนาม MOU กับ 6 องค์กรในพื้นที่ ประกอบด้วย พระครูปริยัติสุวัฒนาภรณ์ เจ้าคณะตำบลทับมา เจ้าอาวาสวัดทับมา พระครูปลัดอภิชัย อภิชโย เจ้าอาวาสวัดเขาโบสถ์ นายสโพร วงษ์ศรี กำนันตำบล ทับมา น.ส.ดนิตา บำรุงสุนทร หน.รพ.สต.ทับมา นางสุภาวดี ปิติทานันท์ ผอ.ร.ร.ชุมชนวัดทับมา และ น.ส.ณัฐติรัตน์ เชิดชู ผอ.ร.ร.อนุบาลทับมา ในการขับเคลื่อนโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข

 

เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้วยแนวทาง 3-5-7-9 คือ 3 พันธกิจ 5 ส.7 ขั้นตอน 9 พื้นที่ ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม เพื่อจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ รวมถึงกิจกรรมเชิงพุทธ โดยก่อให้เกิดความเชื่อมโยง และสัมพันธภาพที่ดีให้เกิดขึ้นระหว่างวัดกับชุมชน ทำให้พระสงฆ์มีสุขภาพที่แข็งแรง โดยการจับคู่กับวัด ศาสนสถาน สถานศึกษาในสังกัดหรือสถานศึกษาในพื้นที่ และภาคีเครือความร่วมมือในระดับพื้นที่ของตำบล เพื่อร่วมกันพัฒนาวัด ชุมชน ประชาชน สถานศึกษาสืบไป.

 

Related posts