โรงไฟฟ้าบีแอลซีพีฯ มอบทุนการศึกษาน้องๆ เรียนดีกับบีแอลซีพี 2 โรงเรียนในระยอง รวม 150,000 บาท เป็นทุนโครงการต่อเนื่องปีที่ 22 รวมเป็นเงินที่มอบกว่า 26 ล้านบาท

โรงไฟฟ้าบีแอลซีพีฯ มอบทุนการศึกษาน้องๆ เรียนดีกับบีแอลซีพี 2 โรงเรียนในระยอง รวม 150,000 บาท เป็นทุนโครงการต่อเนื่องปีที่ 22 รวมเป็นเงินที่มอบกว่า 26 ล้านบาท

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 16 ส.ค.ที่ห้องประชุมโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ระยอง ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอดิศร วังมูล ผอ.สายงานบริหารและองค์กรสัมพันธ์ บริษัทบีแอลซีพี เพาเวอร์ จก.นางนภัสสร บุรารัตนวงศ์ ผอ.โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ น.ส.ดวงกมล ร่มรื่น ประธานกลุ่ม ประมงเรือเล็กเก้ายอด และ น.ส.เมตตา ว่องกันยนต์ เลขานุการกลุ่มประมงเรือเล็กหัวบ้าน ร่วมมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ จำนวน 15 ทุนๆละ 5,000 บาท เป็นเงิน 75,000 บาท ต่อมาได้ร่วมกับนายจรัล อภิญวัย ผอ.โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ระยอง มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำ จำนวน 25 ทุนๆ ละ 3,000 บาท เป็นเงิน 75,000 บาท

นายอดิศร กล่าวว่า การมอบทุนการศึกษาน้องๆ เรียนดีกับบีแอลซีพีดังกล่าว จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 22 แล้ว ทั้งนี้โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี ได้ตระหนักถึงการพัฒนาด้านการศึกษา จึงได้จัดให้มีโครงการทุนการศึกษา ‘น้องๆ เรียนดีกับบีแอลซีพี’ มาตั้งแต่ช่วงก่อนที่จะเริ่มก่อสร้างโรงไฟฟ้าจนถึงปัจจุบัน โดยในทุกๆ ปี นอกจากบริษัทได้จัดสรรทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด รวม 38 ชุมชน และยังขยายโอกาสการศึกษาให้กับลูกหลานชาวประมงเรือเล็กรวม 12 กลุ่ม และโรงเรียน รวมจำนวน 13 โรงเรียนแล้ว

นอกจากนี้โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี ซึ่งเป็น 1 ใน 5 บริษัทผู้ร่วมก่อตั้งสมาคมเพื่อนชุมชน ซึ่งมีการมอบทุนการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับปริญญาตรี ให้กับนักเรียนในจังหวัดระยอง รวมจำนวนเงินในแต่ละปีที่บริษัทฯ ได้มอบเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนทั้งสิ้น 5,305,800 บาท และเมื่อรวม 22 ปีต่อเนื่อง โรงไฟฟ้าบีแอลซีพีได้มอบทุนการศึกษามาแล้ว รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 26 ล้านบาท.

Related posts