สพป.สงขลา เขต 2 ประกาศผลการประกวดคลิปวิดีโอสั้น หัวข้อ “สถานศึกษาปลอดภัย”

สพป.สงขลา เขต 2 ประกาศผลการประกวดคลิปวิดีโอสั้น หัวข้อ “สถานศึกษาปลอดภัย”


วันนี้ 11 ส.ค.66 ที่ ห้องราชพฤกษ์ สพป.สงขลา เขต 2 นายอุทัย กาญจนะ ผอ.สพป.สงขลา เขต 2 เป็นประธานการประกาศผลการประกวดคลิปวิดีโอสั้น หัวข้อ “สถานศึกษาปลอดภัย” ซึ่งกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ได้ดำเนินการจัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยจัดประกวดคลิปวีดีโอสั้น หัวข้อ “สถานศึกษาปลอดภัย” ให้กับสถานศึกษาในสังกัด เพื่อเป็นต้นแบบสถานศึกษาปลอดภัย โดยมีสถานศึกษาส่งผลงานคลิปวิดีโอสั้นเข้าร่วมประกวด จำนวน 13 โรงเรียน แยกเป็นระดับประถมศึกษา จำนวน 10 โรงเรียน และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 3 โรงเรียน ผลการพิจารณาคัดเลือกเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วดังนี้


ระดับประถมศึกษา
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนบ้านปลักคล้า
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนบ้านบึงพิชัย(ทับทองอุทิศจิตโต)
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนบ้านคลองหวะ(ทวีรัตน์ราษฎร์บำรุง)
ระดับมัธยมศึกษา
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนบ้านโคกเมา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนบ้านไร่
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนบ้านเขาพระ
พร้อมกันนั้ นายอุทัย เน้นย้ำดำเนินการนโยบาย ความปลอดภัยแก่ปผู้เรียนอย่างจิงจัง และให้เผยแพร่สู่สาธารณชนต่อไป

 

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

Related posts