พิษณุโลก จิตอาสาพระราชทาน กองบิน ๔๖ จัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาพื้นที่การเกษตรเพื่อครอบครัว กองบิน ๔๖”

พิษณุโลก จิตอาสาพระราชทาน กองบิน ๔๖ จัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาพื้นที่การเกษตรเพื่อครอบครัว กองบิน ๔๖”


เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๖ นาวาอากาศเอก สิระ บุญญะพาศ ผู้บังคับการกองบิน ๔๖ พร้อมด้วย จิตอาสา ๙๐๔ และจิตอาสาพระราชทาน กองบิน ๔๖ จัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาพื้นที่การเกษตรเพื่อครอบครัว กองบิน ๔๖”
โดยดำเนินกิจกรรมพัฒนาพื้นที่แปลงเกษตร เพื่อเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตร อาทิ ผักสวนครัว ผลไม้ เลี้ยงปลา และนำผลผลิตมาประกอบเลี้ยงเป็นอาหารกลางวัน


ตลอดจนการแปรรูป และถนอมอาหาร จากผลผลิตในแปลงเกษตร เพื่อเพิ่มมูลค่า และมุ่งเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม ให้ข้าราชการ กองบิน ๔๖ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ทำการเกษตรแบบผสมผสาน พัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตร สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในครัวเรือน และขยายผลต่อไป
และเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ บริเวณพื้นที่การเกษตร แผนกสวัสดิการ กองบิน ๔๖ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

 

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

Related posts