ขอนแก่น-จัดกิจกรรมเพื่อสังคม “ปลูกป่าชุมชน และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน”

กองจัดการเชื้อเพลิงธรรมชาติ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ร่วมกับจังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมเพื่อสังคม “ปลูกป่าชุมชน และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน” โดยรับมอบได้มอบกล้าพันธุ์ไม้ยางนา จำนวน 20,000 ต้น และพันธุ์ปลาน้ำจืด เพื่อปล่อยในแหล่งน้ำของชุมชน จำนวน 100,000 ตัว


ที่องค์การบริหารส่วนตำบลดูนสาด อ.กระนวน จ.ขอนแก่น นางสาวธนียา นัยพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายศุภถวิชญ์ ใจงาม ผู้อำนวยการกองจัดการเชื้อเพลิงธรรมชาติ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ และ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกันเปิดกิจกรรมเพื่อสังคมจังหวัดขอนแก่น “ปลูกป่าชุมชน และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน” โดยได้รับมอบได้มอบกล้าพันธุ์ไม้ยางนา จำนวน 20,000 ต้น และ พันธุ์ปลาน้ำจืด เพื่อปล่อยในแหล่งน้ำของชุมชน จำนวน 100,000 ตัว

นายศุภวิชญ์ ใจงาม ผู้อำนวยการกองจัดการเชื้อเพลิงธรรมชาติ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กล่าวว่า นโยบายและแนวทางสำคัญอีกประการหนึ่งของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ คือ การสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ในการทำงานร่วมกันกับทางราชการ ผู้ประกอบการด้านปิโตรเลียม และประชาชนในพื้นที่ ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ได้ให้ความสำคัญมาอย่างต่อเนื่อง โดยจังหวัดขอนแก่นเป็นหนึ่งในพื้นที่สำคัญแหล่งสำรวจและผลิตปิโตรเลียม โดยเฉพาะที่อำเภอน้ำพอง เป็นทั้งแหล่งสำรวจและผลิต เป็นแหล่งปรับปรุงคุณภาพก๊าซธรรมชาติ ก่อนจะป้อนเป็นเชื้อเพลิงให้กับโรงไฟฟ้าน้ำพอง ก็ได้มีการจัดตั้งคณะทำงานไตรภาคีมานานประมาณ 6 ปีแล้ว ซึ่งได้มีการประชุม หารือ และสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม หรือ CSR ร่วมกันมาโดยตลอด มีการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ด้วยการส่งเสริมอาชีพ การมอบกล้าพันธุ์ไม้ ปลูกป่าชุมชน เพื่อความยั่งยืน ของสิ่งแวดล้อม และธรรมชาติที่ทรงคุณค่าและยั่งยืน ซี่งได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมต่อเนื่องยาวนาน

สำหรับการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ในปี 2566 นี้ ได้ดำเนินการภายใต้ชื่อ “ปลูกป่าชุมชน และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน” ได้มอบกล้าพันธุ์ไม้ยางนาจำนวน 20,000 ต้น กล้าพันธุ์ไม้ทั้งหมดจะกระจายมอบให้กับชุมชนในตำบล ดูนสาด ทั้ง 11 หมู่บ้าน และร่วมมือร่วมใจจัดกิจกรรมปลูกป่าชุมชนบริเวณด้านหลังสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดูนสาด พร้อมกันนี้ ได้มอบพันธุ์ปลาน้ำจืด เพื่อปล่อยในแหล่งน้ำของชุมชน จำนวน 100,000 ตัว ประกอบด้วย ปลานิล 35,000 ตัว ปลานวลจันทร์ 40,000 ตัวและปลาตะเพียนอีก 25,000 ตัว ซึ่งในระยะต่อไปจะเป็นแหล่งอาหาร แหล่งรายได้เสริมให้กับชุมชน และทำให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ ยั่งยืนในที่สุด

ด้านนางสาวธนียา นัยพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ขณะนี้เริ่มเข้าสู่ฤดูฝน มีฝนตกลงมาพอสมควรแล้ว เป็นช่วงแห่งการเริ่มต้นของฤดูการเพาะปลูก และเป็นการเริ่มต้นของความร่วมมือในการปลูกป่า สร้างและรักษาสิ่งแวดล้อมเช่นกัน การจัดกิจกรรมในวันนี้ ทำให้พี่น้องชาวขอนแก่นได้ร่วมมือกันปลูกต้นไม้ ปลูกป่าชุมชน ช่วยลดโลกร้อน เป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมในโลกปัจจุบัน ซึ่งก่อนหน้าที่ฝนจะตก ไม่เฉพาะชาวขอนแก่นหรือภาคอีสานเท่านั้นต้องเผชิญปัญหาภัยแล้งและอากาศร้อน แต่เป็นปัญหาใหม่ที่ต้องอดทนกันถ้วนหน้า ส่งผลถึงค่าใช้จ่ายด้านต่าง ๆ ที่สูงขึ้น โดยเฉพาะค่าไฟฟ้า ยิ่งทำให้ต้องตระหนักถึงภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้น แต่ภัยเหล่านี้ จะบรรเทาลง เราจะเผชิญอากาศร้อนน้อยลง ด้วยการปลูกต้นไม้ ยิ่งปลูกมากเท่าไรก็จะยิ่งช่วยบรรเทาปัญหาในระยะยาว อย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นที่น่าชื่นชมยินดีที่ชาวขอนแก่นเห็นประโยชน์ และคุณค่าของการปลูกต้นไม้

Related posts